Korkmanin keskeinen sanoma on kulttuurin, uskonnon ja humanismin merkityksen korostaminen teknokraattisen talouspuheen rinnalla. Tunnetusta talousosaajasta paljastuu vahva humanistinen ydin. Teos tarjoaa valtavan määrän tietoa ja pohdittavaa tiiviissä ja korkeasti jalostetussa muodossa. Käsissä on jättiläinen. Perehdyttävää, analysoitavaa ja ajateltavaa riittää. Kaikesta huokuu, että kynää on ohjannut poikkeuksellisen kirkas mieli ja hienostunut tyylitaju. Taustalla on valtava määrä tietoa ja käytännön kokemusta, ääneen pääsevät myös humaanit arvot ja sydämen ääni. Vahva lukusuositus!

Lue lisää

Ritva Ylönen kuvaa teoksessaan Järjellä ja tunteella eläytyvästi Laura Harmajaa, kodin taloustieteen uranuurtajaa ja Saima-tyttärensä runoilijakuvan luojaa.

Lue lisää

12.5.2023 | Sami Koskelainen

Kokenut jalkapallotoimittaja Saku-Pekka Sundelin vie lukijan matkalle jalkapalloilevaan Suomeen. Kirjan teemat ja näkökulmat ovat kenties ennalta-arvattavia, mutta Sundelinin taitava kynä ja mielenkiintoiset haastateltavat takaavat teokselle paikan suomalaisten jalkapalloihmisten kirjahyllyissä.

Lue lisää

12.5.2023 | Outi Lauhakangas

Ennen Ranskan vallankumousta eläneille eurooppalaisille julkisuus merkitsi aivan muuta kuin meille. Ei oltu vielä lähelläkään yhteistä käsitystä julkisesta tilasta, lukevasta yleisöstä tai kansalaisyhteiskunnasta. Kaarlo Havun ja Johannes Huhtisen toimittama teos Euroopan varhaismodernin ajan keskustelukulttuureista 1500-luvulta 1700-luvulle näyttää lähikuvia siitä, kuinka eri kansankerrosten oikeutta tietää on aina ohjattu ja ohjelmoitu.

Lue lisää

11.5.2023 | Irma Tapaninen

Reetta Hännisen uusin tietokirja Kapinaa ja kiusantekoa kuvaa 1900-luvun alun Suomessa käynnistyneitä venäläistämistoimenpiteitä, niiden suomalaisissa herättämää vastarintaa sekä sitä intoa, jolla tuota vastarintaa valvottiin. Tutkimusaineistona ovat kenraalikuvernöörin kanslian erikoisosaston raportit, joiden huolellinen taustoitus tuo tuttuun aiheeseen Venäjän hallintoviranomaisten näkökulman.

Lue lisää

Alex Matson oli 1930–1960 -lukujen keskeinen kulttuurivaikuttaja ja kirjallisuuden esteetikko. Akateemisen maailman ulkopuolella toiminut Matson oli keskeisessä asemassa modernin kirjallisuuden esittelemisessä suomalaisille. Hän myös suomensi John Steinbeckin ja William Faulknerin kaltaisia klassikkoja. Professori Yrjö Varpion teos Elää, kokea, ymmärtää (SKS) on ensimmäinen tietokirja, joka esittelee ne taustasyyt ja olosuhteet, joissa Matsonista kehittyi aikansa arvostetuin kirjallisuudenselittäjä.

Lue lisää

10.5.2023 | Pekka Kaarninen

Rauni Mollberg oli aikoinaan 1980-luvulla tunnetuin suomalainen elokuvaohjaaja maailmalla . Hän ohjasi kuitenkin vain kuusi kokoillan näytelmäelokuvaa, jotka saivat lopulta ristiriitaisen vastaanoton. Akateemikon arvolla palkittu elokuvaohjaaja oli ristiriitainen persoona, jonka elämästä ja elokuvista Niko Jutila on kirjoittanut ensimmäisen kunnollisen elämäkerran.

Lue lisää

8.5.2023 | Leena Rossi

Tietokirjailija Johann Harin Kadonnut keskittymiskyky on henkilökohtainen ja monipuolinen esitys hyvin ajankohtaisesta, Suomessakin keskustelua herättäneestä aiheesta: miten digimaailma vaikuttaa ihmisen aivoihin häiriten tarkkaavuutta ja keskittymiskykyä? Tutkimusten ja omakohtaisten kokemustensa perustella tekijä osoittaa kaksitoista syytä häiriöiden synnylle ja esittää keinoja, joilla yksilö voi pyrkiä välttämään häiriöitä, mutta kertoo myös, mitä voisimme yhdessä tehdä tarkkaavuutemme ja keskittymiskykymme parantamiseksi.

Lue lisää

Reijo Hämäläisen Alistettu Ateena (Reuna 2022) on pieni esseekirja Kreikasta, kreikkalaisista ja heidän historiastaan, pronssikaudesta nykypäivään. Kirjoittaja käsittelee kreikkalaisten kohtalonhetkiä ulkomaisten valloittajien, kuten turkkilaisten, roomalaisten tai saksalaisten ikeessä, ja toisaalta kotimaisia tyranneja ja sortajia, joita niitäkin on riittänyt 1900-luvulle saakka. Asia- ja kirjoitusvirheet tekevät kokonaisuudesta säröisen, mutta teoksesta paistaa kirjoittajan omakohtainen ja lämmin suhde Kreikkaan, mikä tekee kirjasta antoisan näkymän suomalaisillekin yhtä aikaa tutun ja vieraan kansan historiaan.

Lue lisää

2.5.2023 | Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Kalastaja Pentti Linkola (1932–2020) on fyysisenä olentona siirtynyt ravintoketjussa kuluttajasta seuraavalle trofiatasolle, hajottajien käsittelyyn ja uuden elämän rakennusaineeksi. Luonnonsuojelija-kirjailija otti aikanaan railakkaasti kantaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Hänen runsas tuotantonsa, elämäntapansa ja aatteensa vaikuttavat edelleen laveisiin piireihin, konservatiiveista radikaaleihin. Analyytikot eivät saa rauhaa: miehestä pitää ottaa selvää ja laittaa tulokset tarjolle, vaikka debatin kohteeksi. Tätä keinoa käyttävät 2020-luvun kirjoittajat Jussi K. Niemelä, Matti Virtanen, Timo Hännikäinen ja Jasmina Ollikainen kirjassa Linkolan perintö.

Lue lisää

Juuriltaan salmilainen Tauno Hovatta kertoo omakustanteisessa kirjassaan ”Rata Salmiin ja Aunuksenlinnaan” jatkosodan aikana toteutetusta uudesta rautatielinjasta, joka täydensi Suomen rataverkkoa Salmin pitäjän Uuksun kylästä Aunuksenkaupungin kautta Mäkriään. Kirja kertoo elävästi radan rakentamisesta ja liikennöinnistä sekä radan varren paikkakuntien elämästä jatkosodan aikana. Radasta oli suurta hyötyä joukkojen huoltoa varten asemasodan aikana, ja varsinkin sodan loppuvaiheessa sotilaiden ja siviilien huollossa ja evakuoinnissa.

Lue lisää

25.4.2023 | Riitta Mäkinen

Museologian professorin Janne Vilkunan jäädessä eläkkeelle elokuussa 2022 julkaistiin hänen elämäntyönsä kunniaksi juhlakirja ”Maassa, puussa ja ilmassa”. Juhlakirjan tavalliseen tapaan osa teksteistä valaisee kohdehenkilön toimintaa, osa hänen toimintakenttiään. Vilkuna on täyttänyt ihanteellisesti yliopistoihmisen tehtäviä tieteessä, jälkipolven kasvattamisessa ja kansalaistoiminnassa.

Lue lisää

Martti J. Karin ja Antero Holmilan kirja avaa lukijan silmät ja tapahtumien taustat. Venäjän tarinaan mahtuvat viikingit ja mongolit, tsaarit ja bolševikit. Kaikilla heillä on vaikutuksensa nykyhallintoon.

Lue lisää

Alison Phippsin tiivis ja yleistajuinen teos, tai pikemminkin kirjanen, käsittelee konkreettisten esimerkkien avulla modernin feminismin ongelmia ja kipupisteitä. Teoksen keskiössä on kyse vallasta – kenellä on valtaa vaikuttaa asioihin ja mihin asioihin halutaan aidosti vaikuttaa. Kenen asioita halutaan ja aidosti pyritään edistämään? Teos tuo hyvin ansiokkaasti myös esille, ettei ole olemassa yhtä feminismiä tai vain yhdenlaista feministiä, vaan liikkeen sisällä on valtavia eroja. Toiset feministit ajavat valkoihoisten keskiluokkaisten naisten etuja, kun taas toiset pyrkivät laajemmin parantamaan haavoittuvassa asemassa olevien vähemmistöjen asiaa.

Lue lisää

Juhani Suomen yleisesitys itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosien turvallisuuspolitiikasta on puolueettomuuspolitiikan puolustuspuhe, joka tarjoaa räikeitä tulkintoja maan turvallisuuspolitiikan päälinjoista itsenäisyyden alussa. Kirja on tuhti paketti pääosin kronologisesti etenevää turvallisuuspoliittista historiaa, joka nojaa pitkälti aikaisempaan tutkimukseen. Sen ansioiksi on luettava Suur-Suomitavoitteiden kytkeminen keskeiseksi turvallisuuspoliittiseksi kysymykseksi itsenäisyyden alussa ja pirstoutuneen ulkopoliittisen kentän toimijoiden esiintuominen turvallisuuspolitiikan aktiivisina arkkitehteina.

Lue lisää

Marjo Mäenpää kertoo kirjassaan monitasoisen tarinan vuosistaan kehitysyhteistyökentän työtehtävissä Kongon demokraattisen tasavallan levottomassa itäosassa. Joukkoon mahtuu niin henkilökohtaisia onnistumisia, järjestelmätason pettymyksiä kuin pohdiskelua maailmanmenosta ja sen ihmisistä yleensäkin. Tarkastelun taustalla pysyttelee koko ajan myös Kongon historia länsimaiden vaikutuspiirissä ja sen vaikutukset nykypäivän Kongossa.

Lue lisää

Syövän hoitoon erikoistunut amerikkalainen eläinlääkäri Renee Alsarraf on julkaissut kirjan Elämän oppitunteja koirilta ja ihmisiltä. Se on viisas, opettavainen, hauska ja liikuttava muistelmateos koirista, jotka sairastivat syöpää ja joita hän hoiti, samalla kun hän itse taisteli omaa metastaattista syöpäänsä vastaan. Kirja on myös loistava oppitunti siitä, miten eläinpotilaita ja näiden läheisiä ihmisiä voi kohdata.

Lue lisää

29.3.2023 | Pauli Arola

Tampereen yliopiston sosiologian professori Juho Saari on tutkinut hyvinvointia, köyhyyttä ja yksinäisyyttä. Viime vuosina hän on kirjoittanut historialliseen aineistoon perustuvaa mikrososiologista tutkimusta, jonka ensimmäisessä teoksessa Kuuluisan kuoleman varjo (2020) hän analysoi vuonna 1953 tapahtunutta Kyllikki Saaren murhaa. Kalajoen kahakassa (2022) hän tutkii lokakuun 9. päivänä 1953 illalla Kalajoen nuorisoseuran talolla syntynyttä kahakkaa. Seuratalolla oli markkinatanssit. Virkavallan viedessä juopunutta miestä poliisiautoon paikalla olleet nuoret miehet vapauttivat juopuneen ja kaksi tämän kaveria autosta yleisön kannustaessa. Tuli syyte kapinasta. Miten näin kävi?

Lue lisää

1

27.3.2023 | Leena Rossi

Oletko lukenut Helena Telkänrannan kirjan Millaista on olla eläin? (2015) tai Eläin ja ihminen – Mikä meitä yhdistää (2016)? Onko sinulla koira, kissa, kultakala tai muu lemmikki tai aiotko hankkia sellaisen? Oletko muuten kiinnostunut lemmikkieläimistä? Jos vastasit myöntävästi johonkin kysymykseen, saatat kiinnostua myös Telkänrannan uusista kirjoista: Millaista on olla koira?, Millaista on olla kissa? ja Millaista on olla lemmikki? Tekijä välittää niissä uusinta tutkimustietoa.   

Lue lisää

24.3.2023 | Jouni Jäppinen

Vaikka Vitruvius: Arkkitehtuurista -teos kirjoitettiin jo todennäköisesti ennen ajanlaskumme alkua, pitävät monet sen opit yhä paikkansa. Teoksen suomentajat kysyvät jo alkusanoissa saman kysymyksen, jota ainakin perinnerakentajien, ekologisten materiaalien asiantuntijoiden, tuottajien, kierrätysspesialistien ym. keskuudessa on pohdittu jo kymmenien vuosien ajan: Mihin ja milloin katosivat rakennusten pitkäikäisyyden, terveellisyyden ja esteettisen viihtyvyyden hyveet? Mahtavaa, että yksityiset säätiöt ja Taiteen edistämiskeskus ovat tukeneet tämän merkkiteoksen erittäin mittavaa suomennostyötä ja että yliopistollinen kustantamo on sen ottanut julkaistavaksi.

Lue lisää