29.6.2022 | Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Tulevaisuuteen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa, ja sitä voi tutkia – nämä ovat kantavia ajatuksia lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnatussa kertomuskirjassa. Utelias ja optimistinen pieni seikkailija kurkistaa siinä vaihtoehtoisiin maailmoihin ja samalla avautuu tulevaisuudentutkimuksen periaatteita keskeisine käsitteineen.

Lue lisää

21.6.2022 | Pauli Arola

Maria Katajavuoren Valas lasimaljassa -teoksessa biologia ja yhteiskuntatieteet nivoutuvat toisiinsa. Sen teemana on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen sekä ilmaston ja ympäristön muutosten vaikutus ihmislajin tulevaisuuteen. Jos haluamme pelastaa biosfäärin, nykyinen systeemi on jätettävä taakse.

Lue lisää

20.6.2022 | Leena Rossi

Joskus aikuisellekin tekee hyvää lukea lasten tietokirjoja – varsinkin lasten kanssa yhdessä. Katja Bargumin kirjoittama ja Jenny Lucanderin kuvittama Muurahaisten ennätyskirja on erinomaista luettavaa ja katseltavaa vanhempien tai isovanhempien ja lasten yhteisinä lukuhetkinä. Teos käsittelee maailman erilaisia muurahaisia. Noilla pienillä ötököillä on monenlaisia ominaisuuksia ja suorastaan superkykyjäkin.  

Lue lisää

Sanastajan tarinamatkaopas on nuorille harrastajakirjoittajille suunnattu opaskirja. Opas kannustaa luottamaan mielikuvitukseen, mutta kirjoittamisen pitkäjännitteisyydestä ja digitaalisista ympäristöistä ei harrastaja saa mitään käsitystä. Sanataiteen ohjaaja löytää kirjasta runsaasti harjoituksia eri tasoisille ryhmille.

Lue lisää

9.6.2022 | Laura-Mari Manninen

Elina Koskelaisen ja Heikki Sauren teos Perinnetaidot: Käsikirja kaikille esittelee perinteisiä (ja myös ei niin perinteisiä) suomalaisia kädentaitoja tämän päivän näkökulmasta. Teokseen on valikoitunut 47 erilaista ohjetta melko yksinkertaisesta lumiukon teko-ohjeesta aina vaativampiin ohjeisiin, kuten pirtanauhan tekoon.

Lue lisää

1

Miten vaihtoehtohoitoihin ja luonnonlääkintään on suhtauduttu Suomessa? Mistä rokotevastaisuus juontaa juurensa? Kalle Kananojan kirja käsittelee parantamisen monimuotoista historiaa sekä terveysajattelun ja terveydenhuollon virtauksia Suomessa aikana, jolloin julkisen terveydenhuollon ja lääketieteen läpimurto oli vasta tuloillaan. Parantajien kautta avautuu näkymä vaihtoehtohoitojen laajaan kirjoon, niiden ideologisiin taustoihin, vaihtoehtohoitojen muotivirtauksiin ja kehittymiseen yhdessä yhteiskunnan modernisaation kanssa.

Lue lisää

1

6.6.2022 | Katja Hyvönen

"Missä syrjä sijaitsee? Kun kaupunki ei ole kaikki" on painava puheenvuoro maaseudun puolesta aikana, jolloin kaupungistumisen hyvää tekevästä vaikutuksesta on muodostunut normi, jota ei arjessa tule välttämättä edes kyseenalaistettua. Kirjassa muistutetaan, että myös maaseudulla voi elää hyvää ja mielekästä elämää.

Lue lisää

Nuoret kamppailevat 2000-luvulla varsin samanlaisten kysymysten kanssa kuin varhaismodernin ajan nuoret. Erityisesti tyttöjen ja tyttöyden historiaa käsittelevässä Henna Karppinen-Kummunmäen teoksessa Tyttöjen vuosisadat kirjoittaja johdattaa lukijan tyttöjen varhaismoderniin maailmaan ja tyttöyden prosessiin. Yleistajuinen teos tarjoaa kurkistusaukkoja tyttöjen omiin kokemuksiin, joita Karppinen-Kummunmäen mukaan on aiemmin historiantutkimuksessa kuultu vain vähän.

Lue lisää

Aini Linjakummun teos on kattava johdatus kolmen kristillisen yhteisön, Jehovan todistajien, vanhoillislestadiolaisten, ja amissien, opillisiin käsityksiin työstä. Näiden liikkeiden sisällä tehtävä hengellinen työ näyttäytyy teoksessa yhteisön jatkuvuutta takaavana hallintana, ja yhteisön ulkopuolinen palkkatyö taas usein uhkaavana kosketuksena ulkomaailmaan.

Lue lisää

J.K. Tammisen teos matkustaja-autolautta M/V Estonian onnettomuudesta, sen taustoista ja mahdollisista vaihtoehtoisista tulkinnoista on nopealukuinen teos, joka jossittelee erilaisilla mahdollisuuksilla onnettomuuden syistä ja seurauksista, unohtamatta kertoa alkuun onnettomuuden virallisen tutkinnan tulokset. Kirja on enemmän viihteellinen fiktiivinen teos, kuin varteenotettava tietokirja, vaikka sen tiedot pohjautuvat osittain faktoihin. Tammisen kirjan voi näin ollen ennemmin lukea kuuluvan todelliset rikokset -genreen, kuin historiateoksiin, jotka pohjautuvat vankkaan tutkimus- ja lähdeaineistoon.

Lue lisää

24.5.2022 | Leena Rossi

Sain sattumalta käsiini Tiina Pihlajamäen romaanin RANT. TA. LI. Muutaman sivun luettuani tajusin, ettei kyseessä ole yksinomaan kaunokirjallinen teos, vaan myös erinomainen tietokirja kahdesta ”erilaisesta” pojasta ja heidän perheistään. Tekijä ei anna pojille diagnoosia, vaan kertoo arkikielellä, miten Aspergerin oireyhtymä ilmenee heidän elämässään ja vaikuttaa heidän ympäristöönsä. Vuonna 2006 ilmestynyt RANT. TA. LI. on yhä ajankohtainen, sillä oireyhtymä ei ole kadonnut mihinkään, vaikka sitä nykyisin sanotaan autismikirjon häiriöksi ilman älyllisen tai kielellisen kehityksen häiriöitä.

Lue lisää

20.5.2022 | Pentti Stranius

Öyhökratia on Helsingin Sanomien rahoittama raportti siitä, mitä öykkäröinti sosiaalisessa mediassa, somessa on parhaimmillaan tai pahimmillaan. Se on kevyt narikkaraportti teemasta, joka ansaitsisi myös tiukemman analyysin. Teos kysyy ja väittää, että öyhökratia määrittää nykyisin sen mistä puhutaan ja miten valtaa käytetään.

Lue lisää

Jenni Sahramaan ja Mervi Pasasen Löydöstä muinaispuvuksi -teos on ensimmäinen suomalaisen myöhäisrautakautisten vaatetuksen tutkimuksen yhteen kokoava kirja. Teoksessa myöhäisrautakautisia vaatteita ja niiden tulkintoja lähestytään sekä arkeologisesta, puku-uusintojen kulttuurihistoriallisista ja käsityönäkökulmasta.

Lue lisää

Ympäristösosiologi Jarno Valkonen pohtii kirjassaan Mökin kanssa ajattelu, voisivatko suuntaviivat tulevaisuuden ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestävälle elämäntavalle hahmottua vaatimattoman mökkielämän kautta. Monitieteisen kirjallisuuden kanssa keskusteleva autoetnografinen pohdinta tarkentuu "normaaliasumisen" energiaan, veteen ja jätteeseen liittyviin infrastruktuureihin. Valkonen tuntuu olevan mökillä oppimisen suhteen yltiöoptimistinen, sillä suomalaisten mökkien varustelu on lisääntynyt jatkuvasti. Sosiologista mielikuvitusta peräänkuuluttavan teoksen tarkastelukulma pysyttelee harmillisesti yksilötasolla.

Lue lisää

12.5.2022 | Rimma Erkko

Mari Purolan (FT) tietokirja Kaupat pirun kanssa käsittelee nimensä mukaisesti sopimuksia paholaisen kanssa suomalaisessa kansanperinteessä. Purola on käynyt teosta varten laajan aineiston kansantarinoita SKS:n arkistosta, joita hän analysoi ja nostaa esiin myös populaarikulttuurista tuttuja tarinoita sopimuksista paholaisen kanssa. Teos pohjautuu Purolan väitöskirjaan samasta aiheesta.

Lue lisää

12.5.2022 | Helena Pilke

Suomen tulevaisuudet -kirjassa on esillä lukuisia tämän päivän ja huomisen haasteita: ilmastonmuutos, pandemiat, ihmisten eriarvoisuus ja syrjäytyminen, kyberturvallisuus ja yhteiskunnan vakaus. Kolmen asiantuntijan teksti herättelee näkemään erilaiset uhkakuvat, mutta kertoo myös, miten ongelmia voidaan ratkoa – jos vain tahtoa löytyy.

Lue lisää

5.5.2022 | Hannu K. Riikonen

Tuskin ketään antiikin ajan ihmistä tunnetaan yhtä hyvin henkilönä kuin Marcus Tullius Ciceroa. Hänen yli 900 kirjeen kokoelmastaan on nyt julkaistu Veli-Matti Rissasen laatima sujuva ja selkeä suomennos, joka sisältää 401 kirjettä kronologisessa järjestyksessä Ciceron valtiomiesvuosilta. Kirjeet kertovat antiikin ajasta kuvaamalla Ciceron ja Rooman eliitin sosiaalisia verkostoja, ja näyttävät myös hänen inhimillisen ja yksityisen puolensa.

Lue lisää

1

29.4.2022 | Leena Rossi

Yli kahden vuoden ajan on joka tuutista tullut oikeaa ja väärää informaatiota SARS-CoV-2-viruksesta ja sen aiheuttamasta koronapandemiasta. Voikin tuntua siltä, ettei kukaan jaksa lukea siitä enää mitään. Mutta jos haluat olla todella perillä COVID-19:stä, tartu Matti Vuenton vertaisarvioituun teokseen Virus, joka pysäytti maailman: Koronapandemian syyt, seuraukset ja opetukset ja lue se. Kirja on monin paikoin suorastaan jännittävä.

Lue lisää

Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen teos Wivi & Hanna. Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet on ilahduttava selostus kahden naisen elämänkuluista ja keskinäisestä ystävyydestä. Sekä Wivin että Hannan elämänkulut poikkeavat aikakauden perinteisistä normeista; he valitsivat työn ja perheettömän elämäntavan, joka mahdollisti heille tavallista laajempien, omien valintojen tekemisen. Kirjoittajat ovat onnistuneet luomaan tasapainoisen teoksen Hannasta ja Wivistä.

Lue lisää

27.4.2022 | Helena Pilke

Yliopisto-opiskelijoista yli puolet on nykyisin naisia, professoreista kolmasosa eikä kaikilla aloilla sitäkään. Naisen tie tieteen huipulle on kivinen ja epätasa-arvo näkyy kaikkialla, palkkausta myöten. Haastatteluihin ja tutkimuksiin perustuva kirja naisen asemasta yliopistomaailmassa on karua, mutta kiintoisaa ja ennen kaikkea silmiä avaavaa luettavaa.

Lue lisää