22.11.2018 | Helena Ruotsala

”Jäämeren aallot aina lyöneet on kylmään rantaan kylmän Petsamon” lauletaan Petsamosta ja tämän laulun tavoin Lapin Maakuntamuseon toimittama kirja Petsamo 1920-1944. Suomi Jäämeren rannalla tuo kaivatut terveiset siitä tarunhohtoisesta, mutta vain lyhyen aikaa itsenäiselle Suomen valtiolle kuuluneesta alueesta Jäämeren rannalta. Tuon lyhyen ajan lisäksi sekä alueen historialliset että ekologiset olot ovat vaikuttaneet siihen, minkälainen kuva Petsamosta on mieliimme piirtynyt. Toisen maailmansodan jälkeen Petsamon asukkaat joutuivat jättämään sen ja heidät majoitettiin eri puolille Lappia. Petsamon evakkojen kaipaus kotiseudulleen on siirtynyt uusille sukupuolille ja reaalistuu nyt yhdisty

Lue lisää

21.11.2018 | Tuukka Karlsson

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi pureutuu esseessään suomen kieleen, kansallisvaltion rakentumiseen ja kielipolitiikkaan. Polveilevan teoksen ydinsanoma tiivistyy suomen kielen puolustuspuheeksi tilanteessa jossa englanti valtaa alaa yhteiskunnan eri tasoilla.

Lue lisää

20.11.2018 | Helena Pilke

Arvo Tuominen tunnetaan dokumenttifilmien tekijänä; viime vuosina hän on tutustuttanut televisionkatsojia lähinnä rajantakaiseen Karjalaan. Sinne vie myös hänen kirjansa Karjala - koko tarina.

Lue lisää

Historiallinen amerikansuomalaisuus kiinnostaa 2010-luvun suomalaisia edelleen yllättävän paljon. "Fintiaaneihin" kohdistuvan kiinnostuksen ohella 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suuren muuttoaallon jälkeinen siirtolaiskulttuuri nousee Suomessa yhä edelleen aika ajoin esille. Luukan teos on mielenkiintoinen arkitason kuvaus urbaanista amerikansuomalaisuudesta.

Lue lisää

19.11.2018 | Terhi Katajamäki

Nyky-yhteiskunta suosii osallistuvaa, sosiaalista, ulospäinsuuntautunutta ja itsenäistä toimijaa. Miltä tuntuu, kun läheisen käyttäytyminen onkin syrjäänvetäytyvää? Miltä tuntuu, kun pakonomaiset liikkeet haittaavat esimerkiksi kaupassa käyntiä? Neuropsykiatristen oireyhtymien kanssa elävät kertovat.

Lue lisää

Vesa-Matti Lahden Siperia kutsuu! ja Julia L. Mickenbergin American Girls in Red Russia ovat taiten laadittuja tietokirjoja, jotka perustuvat osittain samoihin alkuperäislähteisiin. Lahden teos valottaa teollisen siirtokunnan elämää Siperiassa, Kemorovon kaivoskaupungissa 1920-luvulla, ja Mickenbergin kirja käsittelee amerikkalaisia naisia varhaisessa Neuvostoliitossa, osittain samaisessa Kemerovon siirtokunnassa. Myös amerikkalaisen toimittajan ja kirjailijan Ruth Kennellin hahmo yhdistää teoksia. Molemmat kirjat ovat kiinnostavia kurkistusaukkoja Neuvostoliiton ulkomaalaisten rakentajien arkeen.

Lue lisää

12.11.2018 | Juuso Koponen

Rasismia ovat Suomessa tutkineet erityisesti yhteiskuntatieteilijät, kulttuurintutkijat ja aatehistorioitsijat. Voisiko myös filosofialla olla annettavaa rasismia koskevaan akateemiseen keskusteluun? Jani Sinokin toimittaman monipuolisen ja kiinnostavan artikkelikokoelman perusteella vastaus on myönteinen.

Lue lisää

9.11.2018 | Markku Soikkeli

Maailmankirjallisuuden filologia sisältää kaksitoista valikoitua esseetä Erich Auerbachin 1930-50 -lukujen tuotannosta. Esseissään Auerbach pohtii filologian merkitystä ihmisyyden peruskysymysten paljastamisessa ja suurten kirjallisuushistoriallisten synteesien tekemisessä.

Lue lisää

Uno Harvan klassikkoteos, Suomalaisten muinaisusko, ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1948. Kirja on ollut kauan loppuunmyyty, mutta nyt on julkaistu odotettu uusi painos. Kirjan sisältö on julkaistu alkuperäisen kaltaisena ilman uudistuksia, Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttosen jälkisanoilla täydennettynä.

Lue lisää

8.11.2018 | Juuso Koponen

Demokratia suomalaisessa lähiössä on mielenkiintoinen ja tiivis kuvaus demokratian asemasta eräässä suomalaisessa lähiössä sekä tärkeä puheenvuoro lähiön arkitodellisuuden ja demokraattisen yhteiskunnan ideaalien välisestä usein jännitteisestä suhteesta. Kirja toimii ajankohtaisena kuvauksena poliittisesta osallisuudesta ja osallistumattomuudesta sekä kansalaisuudesta ja demokratiasta 2010-luvun Suomessa. Samalla teos osallistuu myös keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan luokkaluonteesta. Kirja pohjautuu laadullisia tutkimusmetodeja ja osallistamista hyödyntäneeseen tutkimusprojektiin, jonka kirjoittajat ovat toteuttaneet eräässä anonyymiksi jäävässä helsinkiläislähiössä.

Lue lisää

Waldemar Erfurth toimi koko jatkosodan ajan Saksan yhteyskenraalina Suomen armeijan päämajassa, tiiviissä yhteistyössä Mannerheimin ja hänen lähipiirinsä kanssa. Kenraalin sotapäiväkirja valottaa paitsi Suomen ja Saksan sotilaallista yhteistyötä, myös päämajan arkea.

Lue lisää

2.11.2018 | Merja Leppälahti

Kansanperinteeseen perehtynyt Marjut Hjelt on koonnut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansaperinnekokoelmista laajan ja kiinnostavan valikoiman suomalaisia loitsuja ja järjestänyt ne aihepiireittäin. Kunkin aihealueen alussa oleva tietoisku johdattaa sisälle aiheeseen. Hjeltin runsaasti loitsuaineistoa sisältävä teos täydentää mukavasti vuonna 2014 ilmestynyttä Henni Ilomäen teosta Loitsun mahti, jossa Ilomäki tarkastelee loitsujen sisältöä ja kieltä.

Lue lisää

1

29.10.2018 | Helena Pilke

Pietari on häikäisevien palatsien, maailmanluokan taideaarteiden ja näyttävien valtakatujen, mutta myös rapistuvien lähiökerrostalojen ja kivijalkakapakoiden kaupunki, jota Arvo Tuominen tarkastelee kirjassaan hieman ilkikurisesti.

Lue lisää

Junttius ja 'kansallinen tyhmyys' ovat nousseet usein viime aikoina esiin uusina kansallisina hyveinä, joita populisti-poliitikot käyttävät hyväkseen manipuloidessaan niin kutsuttua tavallista kansanosaa. Nämä teokset avaavat näköaloja tuohon maailmaan, jossa tietty etninen ja sosio-ekonominen tausta määrittelevät ihmisen kansalaisuutta ja hänen suhdettaan eliittiin.

Lue lisää

1

24.10.2018 | Katja Tikka

Viimeisen vuosikymmenen aikana erilaiset matkailijoille sekä itse kaupunkilaisille suunnatut kävelykierrokset ovat nousseet suureen suosioon niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Teemat vaihtelevat kalliolaisista baarikierroksista historiallisiin kävelyihin. Toimittaja Jarkko Sipilä on laajentanut kirjallista tuotantoaan tarjoamalla oppaan omatoimisiin rikosaiheisiin kaupunkikävelyihin Helsingin keskustassa.

Lue lisää

23.10.2018 | Helena Pilke

Radion musiikkitoimittaja Risto Nordell kirjoitti nimikko-ohjelmansa rinnalle teoksen, joka yhdistää sumeilematta haukipihvit ja pyhän Henrikin, keskiaikaisen kirkkolaulun ja Suomenlahden rantojen jäiset kalliot.

Lue lisää

22.10.2018 | Otto Aura

Olli Kleemolan ja Virpi Kiviojan teoksen tavoite on veteraaniperinteen säilyttäminen ja siirtäminen uusille sukupolville. Kirja koostuu valtaosiltaan raskas patteristo 15:n tammelalaisten veteraanien jatkosodan aikaisista muistoista.

Lue lisää

Saskia Sassenin teos kertoo osuvasti globaalin maailmantalouden reunalle ja reunan yli karkotetuista sekä nykyjärjestelmän epätasa-arvoisuutta lisäävistä ja luontoa tuhoavista piirteistä, jotka ylittävät sekä valtiolliset että käsitteelliset rajat vaivihkaa mutta vavisuttavin seurauksin.

Lue lisää

Amerikkalaisen ekologin, filosofin, luonnonsuojelijan ja riistanhoidon professorin, Aldo Leopoldin teos ilmestyi alkujaan vuonna 1949. Ehti kulua 68 vuotta, ennen kuin Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä (2017) ilmestyi suomeksi Tapani Kilpeläisen käännöksenä. Lähes surutta metsiänsä parturoivassa, soitaan ojittavassa sekä susiaan, karhujaan ja ahmojaan lahtaavassa maassa teos on kipeän ajankohtaista ja runollisuudessaan haastavaa luettavaa.

Lue lisää

27.9.2018 | Jenni Karimäki

Politiikan monilta areenoilta tunnettu Satu Hassi kuvaa muistelmissaan nuoruutensa elämän vaiheita aina 1980-luvun puoliväliin asti. Muistelmateoksessa Mannerheim-solki ja punalippu lukijalle kuvataan tie partiolaisesta ja seurakuntanuoresta Teiniliiton aktiiviksi ja taistolaiseksi. Muistelmat päättyvät Hassin irtautumiseen taistolaisuudesta, jonka jälkeen poliittinen koti löytyi nousevan feminismin ja ympäristöliikkeen parista. Kirja tarjoaa miellyttävän kurkistuksen sotien jälkeisten vuosikymmenten keskiluokkaiseen perhearkeen ja 1960-luvulta alkaneeseen voimakkaan politisoitumisen kauteen.

Lue lisää