Teatterimies Jussi Helminen inhoaa muistelmia eikä mokomia itse lue. ”Tollasten” kirjoittaminen ei ollut käynyt hänen mielessään, ennen kuin Turun kaupungin entinen ympäristöjohtaja Mikko Jokinen 2019 häntä siihen yllytti. Jussi sanoi, että ei. Ei ikinä! Mutta kuinkas sitten kävikään? Kun Mikko oli viinilasin ääressä aikansa suostutellut ja vedonnut muidenkin ihmisten kiinnostukseen, Jussi alkoi vajota muistinsa sumeaan värikkääseen suohon. Lopputulos, Teatterinjohtaja: Miten teatterimies muistaa, eli Jäljen häivä, on jokaisen teatterin ystävän luettava! Alaa tuntematonkin saattaa kirjasta kiinnostua. Teatterilaiset eivät uskalla jättää sitä lukematta.  

Lue lisää

8.12.2023 | Helena Pilke

Kohun saattelemana ilmestynyt Kai Ekholmin kirjoittama Matti Nykäsen elämäkerta kertoo paitsi kohteestaan, myös jälkikekkoslaisesta Suomesta, urheilupomojen mahdista ja murheista sekä juorulehtien tavasta tehdä juttuja.

Lue lisää

Piilossa on eläytyvä ja huolellisesti taustoitettu elämäkerrallinen tietoteos, joka sijoittuu kansallissosialistisen Saksan miehittämään 1940-luvun Norjaan. Se kertoo nuoren juutalaisnaisen Betzy Rosenbergin sotavuosien piileskelystä rakastettunsa kodissa laajentuen samalla kuvaukseksi koko Norjan juutalaisväestön kohtaloista toisessa maailmansodassa.

Lue lisää

Karolina Kouvolan Pohjolan noituus: Magian historia Pohjoismaissa (2023) on lukijaystävällinen tietokirja, joka tutustuttaa pohjoismaiseen magiaan, taikuuteen ja noituuteen aina rautakaudelta nykyajan kynnykselle. Kirjassa nousevat esiin muun muassa niin alueelliset erot kuin sukupuolittuneet erot suhteessa magian ja noituuden harjoittamiseen ja siihen, keitä noituuden harjoittamisesta syytettiin.

Lue lisää

27.11.2023 | Helena Pilke

Ympärillämme käydään jatkuvaa taistelua ihmisten ajasta, mielipiteistä ja myötätunnosta. Valeuutiset, harhautukset ja uuskieli ovat tehokkaita informaatiosodan aseita, mutta tiivis tietopaketti tarjoaa tietoa torjuntataistelun tueksi.

Lue lisää

23.11.2023 | Jouni Jäppinen

Kuinka pidentäisi ihmispolon elämää? Entä miten kehittäisi ”viisasten kiven”, jonka avulla lyijyn voisi muuttaa puhtaaksi kullaksi? Kysymykset liittyivät keskeisinä alkemian satojen vuosien historiaan. Miten suhtautua alkemiaan tieteenalana, jota on vuosisatojen eri aikoina värittänyt salaperäisyyden verho, esoteerisuus, filosofia, henkisyys, monimutkaiset metaforat, okkultismi, peitenimet, teosofia, spiritualismi ym. Uusi Alkemian historia antaa varsin kiinnostavan ja kattavan kuvan eurooppalaisen alkemian pääpiirteistä.

Lue lisää

20.11.2023 | Helena Pilke

Keski-Suomen museossa elämäntyönsä tehneen Erkki Fredriksonin kookas, runsaasti kuvitettu teos Pöydän iloja pikkukaupungissa on maistuva johdatus Jyväskylän asukkaiden – niin rikkaiden kuin kaikkein köyhimpienkin – ruokapöytien äärelle.

Lue lisää

15.11.2023 | Marika Haataja

Marjut Hjeltin yhteen kokoamat myytit ja tarinat kutsuvat matkalle animistisen maailmankuvan värittämään todellisuuteen, jossa jäniksiä sekä kuunneltiin että kunnioitettiin. Lukija joutuu lähtemään tälle vaativalle matkalle nyt kuitenkin melko heikoin eväin eikä myyttien ja tarinoiden mukanaan kantama viesti onnistu avautumaan kaikessa rikkaudessaan.

Lue lisää

9.11.2023 | Helena Pilke

Symbolitutkija Liisa Väisäsen uusin teos näyttää, miten ikiaikaiset symbolit elävät edelleen arjessamme, mistä kaikkialta niitä löytää ja mitä ne meille kertovat. Kirja on syväsukellus kulttuurihistoriaan, ja se toimii hyvin myös hakuteoksena.

Lue lisää

6.11.2023 | Lassi Saressalo

Anni Reuterin teos rakentuu kolmelle tasolle. Ensinnäkin hän jäljittää omia sukulaisiaan, jotka kokivat kovan kohtalon neuvostoajan vainoissa. Toiseksi hänen erityiskohteenaan ovat inkerinsuomalaiset ja heihin eri vaiheiden aikana kohdistetut vainot. Kolmas teema on laajemminkin suomalaisiin Neuvostoliitossa kohdistuneet karkotus- ja murhatoimenpiteet.

Lue lisää

2.11.2023 | Leena Rossi

Ruotsalainen kirjailija ja toimittaja Sara Griberg kertoo kirjassaan Historian rakastavaiset: Kaksi vuosituhatta intohimoa ja skandaaleja 25:stä aikanaan hyvin tunnetusta parista. Niiden kohtalot kiinnostavat ihmisiä yhä. Tarinat alkavat Kleopatrasta ja Marcus Antoniuksesta ja päättyvät prinssi Charlesiin ja Lady Dianaan. Useita pareja voi toki nimittää aidosti rakastavaisiksi, mutta ei suinkaan kaikkia. 

Lue lisää

Helppolukuinen ja kauniisti taitettu teos yhtäältä uusintaa siirtokarjalaisuuteen liitettyjä stereotypioita ja kultaa luovutettuun Karjalaan sijoittuvaa muisteloa, toisaalta tuo esiin sitä moniulotteisuutta, mitä siirtokarjalaisten jälkipolvien kokemukseen karjalaisuudesta liittyy.

Lue lisää

27.10.2023 | Arto Mustajoki

Kirjastoluokittelussa Pekka Saurin pokkarinakin ilmestynyt Onnen harha (Minerva 2022, 2023) löytyy luokkien ”Elämänfilosofia” ja ”Elämäntaito” alta. Kirja on kuitenkin vahvasti omakohtainen kuvaus Pekka Saurin elämästä ja siinä tapahtuneesta suuresta käänteestä. Luontokin on läsnä: jokainen luku on kehystetty kirjoittajan luontokokemuksilla. Kertomus kulkee välillä niin taivaallisissa sfääreissä, että kirjan voisi luokitella melkeinpä teologiseksi. Vaikka se on ennemminkin tietokirja kuin kaunokirjallinen teos, kerronta on paikoin lyyrisen kaunista. Kirjaa on siis vaikea sijoittaa mihinkään lokeroon. Ei ihme, koska se leijuu elämän suurten kysymysten ja arkisen konkretian välimaastossa.

Lue lisää

23.10.2023 | Merja Leppälahti

Parikymmentä vuotta sitten olisi ollut vaikea kuvitella kiinnostusta, joka nykyään kohdistuu kansallispukuihin. Mutta miten kansallispuvut ovat syntyneet ja mitä kaikkea kansallispuvun vaiheisiin kuuluu? Taidehistorioitsija Leena Elina Valkeapää on tarkastellut teoksessaan kansallispukuja innostuksen alkuvaiheilta nykyaikaan, pukujen määrittelyä ja siihen liittyneitä keskusteluja. Hän käsittelee myös kansallispukujen käyttöä ja pukujen muotivaihteluja. Erikoisesimerkkinä Valkeapää nostaa esille Sääksmäen puvun.

Lue lisää

Venäjän presidentillä on selkeä näkemys Venäjän historiasta. Historia osoittaa että Venäjä on suuri ja vahvat johtajat sille oleellinen edellytys. Kaksi kansainvälistä historiankirjoittajaa, Antony Beevor ja Vladislav Zubok, etsivät Venäjän luonnetta 1900-luvun käänteentekevistä tapahtumasarjoista, Beevor vuoden 1917 vallankumouksesta ja sitä seuranneesta sisällissodasta ja Zubok Neuvostoliiton hajoamiseen 1991 johtaneista Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan kumouksista. Kumpikin paneutuu seikkaperäisesti reaalimaailman tapahtumakulkuihin ja henkilötoimijoihin.

Lue lisää

10.10.2023 | Leena Rossi

Kirjassaan Yksin, kiitos toimittaja ja kirjailija Marika Riikonen käsittelee ihmisen tarvetta olla yksin. Hän erittelee ja kommentoi monien kirjoittajien näkemyksiä aiheesta, mutta kertoo ennen kaikkea miten, missä, milloin ja miksi hän itse on kokenut hyvää yksinoloa tai sen puutetta. Hän on varma, että kaikilla ihmisillä on tarve olla yksin ainakin joskus, vaikka yhteiskunta leimaakin halun olla yksin lähinnä itsekkääksi ja omituiseksi. Moni lukija voi huomata, ettei hän ole yksinolon kaipuussaan mikään kummajainen.

Lue lisää

"Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos" on kattava perusteos, joka avaa monitieteistä muistitietotutkimuksen historiaa, teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja sekä nykyistä tutkimuskenttää monipuolisesti. Se soveltuu käsikirjaksi niin opinnäytetyön tekijöille kuin tutkijoillekin.

Lue lisää

27.9.2023 | Leena Rossi

Sukututkimusta eivät kaikki pidä historiantutkimuksena eivätkä arvosta sitä ylipäätään. Silti sitä harrastavat lukemattomat suomalaiset. Teoksessaan  Juuria ja juurettomia: Suomalaiset ja suku keskiajalta 2000-luvulle (2019) FT Tiina Miettinen käsittelee suomalaisen sukututkimuksen historiallisia vaiheita, merkkihenkilöitä ja -teoksia, suku-käsitteen muuttumista sekä sukututkimuksen virtauksia. Varoitus: Teos saattaa aiheuttaa sukututkimuskuumeen niille, jotka eivät ole aikaisemmin tautia poteneet.

Lue lisää

18.9.2023 | Otto Aura

Dosentti Pasi Tuunaisen Sodan maantiede. Maaston ja olosuhteiden vaikutus sodankäyntiin 1850-luvulta nykypäivään on valtava tietopaketti sotilasmaantieteestä ja maantieteen vaikutuksista sodankäyntiin. Tuunainen on suorittanut merkittävän urakan analysoituaan maaston ja maantieteen vaikutuksia historiallisiin sotatoimiin ja taisteluihin. Maastoanalyysia sen sijaan sotahistorian tutkimuksesta löytyy harvemmin. Tällä yleisesityksellä Tuunainen korjaa tätä tutkimuksellista puutetta oikein mainiosti ja tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä historiallisten taisteluiden sotilasmaantieteestä. Ansioksi on laskettava se, että Tuunainen kytkee myös nykypäivän tapahtumat analyysiinsa ja ottaa esimerkkejä.

Lue lisää

Muinaisen Lähi-idän imperiumit on tärkeä teos, sillä Lähi-idästä ei edelleenkään kirjoiteta Suomessa kovinkaan paljon, varsinkaan akateemisten huippututkijoiden toimesta. Teoksen tekijät ovat professori-/dosenttitasoa ja kirja liittyy Helsingin yliopiston huippuyksikköön. Tämä lisää teoksen uskottavuutta, mutta toki luo samalla paineita: maamme vanhimman, suurimman ja usein myös korkeimmin rankatun yliopiston huippututkijoilta sopii odottaa kovatasoista suoritusta. Pääosin kovat odotukset myös lunastetaan ja lopputuloksena on monipuolinen artikkelikokoelma muinaisen Kaksoisvirranmaan ja sen tutkimuksen eri teemoista.

Lue lisää