23.12.2020 | Lassi Saressalo

Vaikka Röngän, Lilleyn ja Sarellin teos on suunnattu lapsille, saa aikuinenkin sen avulla itselleen mielekkäästi lisätietoa lepakoista ja niiden elämästä. Lasten tietokirjojen esittely tai arvostelu on jäänyt muun tietokirjallisuuden varjoon. Kuitenkin ne ovat osa lasten ymmärryksen laajentamista ja väline, jonka avulla lapset oppivat lukemaan. Niitä tuleekin pitää tasavertaisina muun tietokirjallisuuden kanssa.

Lue lisää

Lasten elämänkulut ovat erkanemassa. Lasten köyhyys on lähes kolminkertaistunut Suomessa vuosina 1995−2017. Tuore artikkelikokoelma kokoaa aiheesta tehtyä tutkimusta lapsiperheiden kokemasta köyhyydestä ja huono-osaisuudesta Suomessa. Huono-osaisuutta ja köyhyyttä lähestytään erilaisten monipuolisten määrällisten aineistojen ja tutkimustulosten kautta.

Lue lisää

18.12.2020 | Lauri Jääskeläinen

Teos esittelee arkkitehtien Kaija ja Heikki Siren elämän ja tuotannon pääkohdat. Sirenit ovat kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia arkkitehteja Alvar Aallon sekä Raili ja Reima Pietilän ohella. Kirja sisältää laajan johdantoartikkelin lisäksi viisi eri teemoihin keskittyvää artikkelia, joissa käydään läpi Sirenien elämä, tärkeimmät heidän suunnittelemansa rakennukset, Sirenien arkkitehtuurin ominaispiirteet ja Sirenien tuotannon kytkennät Japaniin, Irakiin ja Saudi-Arabiaan sekä Itävaltaan.

Lue lisää

Brittiläisen historiantutkija Hallie Rubenholdin suomennettu tietokirja, monielämäkerta Viiltäjä-Jackiksi nimetyn sarjamurhaajan viidestä uhrista tarjoaa uudenlaisen aikaikkunan 1880-luvun Lontoon kaduille ja viiden murhatun naisen elämäntarinoihin. Keitä naiset olivat – mitä lopulta tiedämme heistä ja kuinka totta tapausta koskevat, yleisinä pidetyt tosiasiat itse asiassa ovat olleet? Miksi naisten elämänvaiheista on tärkeää kirjoittaa yhä edelleen – yli sata kolmekymmentä vuotta tapahtumien jälkeenkin?

Lue lisää

1

16.12.2020 | Lassi Saressalo

Timo Malmin teosta on vaikea kytkeä genreen. Se on kaunokirjallisuutta, johon hänellä on kykyä, se on runoutta, johon hänellä on älyä, ja se on tietokirjallisuutta, johon hänellä on loogista ajattelua ja todellisuuden tajua. Se kerää yhteen Tampereen Kalevankankaan hautausmaan edesmenneet ja yhä elävät äänet kertomaan 1900-luvun historiaa.

Lue lisää

Tommi Uschanovin esseekokoelma tarttuu reippaalla ja keskustelevalla otteella musiikin merkityksiin, kytköksiin ja käyttöön. Tematiikan käsitteleminen muuallakin kuin musiikintutkijapiireissä on mitä tervetullein aloite. Hienoisesta epätasaisuudestaan huolimatta kirja on ehdottomasti innostava ja nautittava lukukokemus.

Lue lisää

14.12.2020 | Jonne Arjoranta

Internet on ratkaisevalla tavalla muuttanut tapoja, joilla muistamme, unohdamme ja kuolemme. Italialainen filosofi Davide Sisto kirjoittaa suomeksi käännetyssä esseeteoksessaan erityisesti sosiaalisen median roolista tavoissamme muistaa mennyttä. Teos on harhaileva esitys jossain filosofian ja populaarikulttuurin välillä.

Lue lisää

11.12.2020 | Otto Latva

Aura Koiviston teos tarjoaa merkittävän lisän suomenkieliseen tutkimusmatkakirjallisuuteen. Koivisto on kirjoittanut viihdyttävän ja ajatuksia herättävän kirjan, joka valottaa monitahoisesti 1700-luvun maailmaa erityisesti tieteen ja luontokäsitysten näkökulmasta. Hän myös tarkastelee hienosti tuon ajan ajatusmaailman merkitystä suhteessa nykyaikaan.

Lue lisää

10.12.2020 | Kari Kaunismaa

Toimittaja Arvo Tuominen on kirjoittanut selkeän yleisesesityksen Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta. Kirja kiteyttää kansantajuisesti yli tuhannen vuoden vaiheet kansojemme ja maittemme välillä.

Lue lisää

1

9.12.2020 | Lassi Saressalo

Heikki Sauren teos tarkastelee monipuolista tonttuperinnettä ja tonttuihin yhdistyvää kansanuskoa. Miten kohtaamiskertomukset muuttuvat tarinoiksi vai muuttuvatko tarinat yliluonnollisiksi elämyksiksi? Vaikka teos ei kysymykseen kunnolla vastaa, tarjoaa se kuitenkin mahdollisuuksia aiheen pohtimiseen ja uusiin kysymyksiin.

Lue lisää

7.12.2020 | Carl-Fredrik Geust

FSB:n entinen arkistojohtaja, tuottelias akateemikko Vasili Hristoforov on julkaissut useita asiakirjakokoelmia lähinnä "oman", FSB:n arkiston aineiston perusteella. Nyt esiteltävä teos keskittyy Neuvostoliiton ja Suomen niin sanottuun salaiseen sotaan. Kirjassa mainittuja tapahtumaketjuja ovat muun muassa rauhantunnustelut, keskeytynyt sotavankien vaihtoyritys ja tehokkaat salakuunteluoperaatiot.

Lue lisää

3.12.2020 | Kaisa Kyläkoski

Reino Kallion muistelmateos on lyhyt mutta arvokas dokumentti historiantutkimuksen tekemisestä 1900-luvun jälkipuolen Suomessa.

Lue lisää

2.12.2020 | Helena Pilke

Useimmat joulukirjat ovat pullollaan ruoka- ja leivonnaisreseptejä, kortti-, koristelu- ja paketointiohjeita. Merja Leppälahden kirja on virkistävän erilainen: se ei hoputa lukijaansa väkertämään ja nyhertämään, vaan sallii myös leppoisan joulunodotuksen ja rauhallisen juhlan vieton.

Lue lisää

Varhaiskristillisten kirjoitusten uusi suomennoskokoelma sisältää kirjeitä, marttyyrikuvauksen ja ohjeita kristityille. Kokoelma on kiinnostava historian, kirkkohistorian ja kirkon opin kehittymisen kannalta, mutta myös kirjallisuushistoriallisesti. Kirjeet kertovat, miten kristillisten seurakuntien välillä pidettiin yhteyttä ja millaisia ohjeita seurakunnille annettiin. Uusi suomennos saattaa näiden vanhojen kristinuskon opettajien tekstit kielellisesti ajanmukaisiksi ja helposti luettaviksi.

Lue lisää

27.11.2020 | Pekka Kaarninen

Monessa mukana ollut Kalervo Kummola on julkaissut muistelmansa, joiden lopullisen kirjoitustyön on suorittanut toimittaja Jari Korkki. Paljon julkisuudessa esillä ollut urheiluvaikuttaja ja poliitikko kertoo tapahtumat omasta näkökulmastaan. Suuria paljastuksia ei tehdä, mutta kiinnostavaa taustatietoa tulee esiin.

Lue lisää

Teos kertoo Hermann Göringin henkilöhistorian lisäksi koko kansallissosialistisen Saksan syntymisestä ja natsien valtaannoususta, yhteiskunnan muuntamisesta palvelemaan kansallissosialistista maailmankuvaa ja muinaisgermaaniseksi uskoteltua johtaja-ideologiaa. Göringin elämäkertoja on kirjoitettu useita, mutta kyseinen teos on yksi perusteellisimmista.

Lue lisää

James Wyllien teos nostaa esiin Hitlerin Saksan johtavien miesten vaimoja ja naisystäviä ja tarkastelee elämää Kolmannessa valtakunnassa heidän kauttaan. Miesten ollessa merkittävissä tehtävissä Hitlerin lähipiirissä, kamppailivat vaimot asemasta valtakunnan ykkösnaisina.

Lue lisää

Uusi kirja esittelee joukon suomalaisia matkaajia 1800-luvun ja 1700-luvun lopun Euroopassa ja erittelee aikakaudella vallinnutta matkustamisen kulttuuria sekä matkustajien kokemuksia ja tarkoitusperiä näiden kirjoitusten pohjalta. Teos myös tutkailee suomalaisesta perspektiivistä maanosaa vuosisadan mittaan järisyttäneitä muutoksia.

Lue lisää

18.11.2020 | Jyrki Ruohomäki

Demokratian iltahämärä onnistuu tuomaan uuden näkökulman siihen, miksi itsevaltaiset, autoritaariset voimat ovat uudella vuosituhannella nostaneet päätään myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Teoksessa osoitetaan kiinnostavin esimerkein miten ja miksi osa älymystöstä on mahdollistanut omalla tuellaan antidemokraattisten liikkeiden ja johtajien esiinmarssin.

Lue lisää

17.11.2020 | Otto Aura

Teoksessa tarkastellaan Ruotsin Suomen-kysymystä pitkällä ajanjaksolla, joka alkaa itäisten maakuntien menettämisestä 1809 ja päättyy vuoteen 2009. Kahdensadan vuoden jaksolla on tapahtunut paljon merkittäviä asioita, ja Suomella on ollut oma merkittävä roolinsa Ruotsin politiikassa.

Lue lisää