Tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astuminen 2017 oli massiivisen näkyvyytensä vuoksi merkittävä lainsäädännöllinen muutos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille – myös heille, jotka ovat vammaisia, ja näin ollen kuuluvat ainakin kahteen vähemmistöön. Vammaisille sateenkaari-ihmisille samalla tavalla tärkeä lakimuutos oli vuoden 2015 yhdenvertaisuuslain muutokset, jolloin velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen laajeni koskemaan muitakin kuin etnisiä vähemmistöjä. Kun moniperusteinen syrjintä tuli…

Lue lisää

Kuva: Dreamwear Clubin aktivisteja eri kaupunkien pride-marsseissa. Dreamwear Clubin arkisto. Millaista oli elää transfeminiininä henkilönä lama-ajan Suomessa, jossa rintaimplattien ja peruukkien saatavuus oli vaikeaa? Entä miltä tuntui kohdata ensimmäistä kertaa kaltaisiaan transihmisiä vertaistuki-illassa tai löytää omaa identiteettiä koskevaa tietoa AltaVista-hakukoneella? Näitä tilallisia tunteita ja kokemuksia käsittelin kulttuurihistorian pro gradu -tutkielmassani, jossa pureuduin kotimaisen transfeminiinien yhteisön…

Lue lisää

Photo: Dreamwear Club’s activists in Denmark in the 1990s. Courtesy of Dreamwear Club archive. “There were surprises, too. There was a group from Finland, and prior to this meeting, few people outside that country knew that there was any support organization for TV and TS in Finland.”* (TV-TS Tapestry 65/1993, 78) The quote above was…

Lue lisää

Ystäväni Gunin kanssa perustamamme Suomen ensimmäinen itsenäinen sateenkaarikustantamo aloitti toimintansa 1991. Nimesimme sen Meikänainen Oy:ksi lesboyhteisössä käytetyn meikäläiset-nimityksen mukaan. Tekeminen alkoi innostuksesta ryhtyä julkaisemaan kirjoja, jollaisia oli suomeksi niukasti saatavilla. Halusimme julkaista erityisesti Suomessa kirjoitettua kirjallisuutta, mutta julkaisimme myös meille tarjottuja käännöksiä. Ryhdyimme ensi töiksemme keräämään lesbo- ja bi-naisilta rakkausrunoja kaksikieliseksi antologiaksi, jotta saisimme suomalaisia…

Lue lisää

Tiedote (Julkaisuvapaa 25.1.2022) Teostiedot:Hekanaho, Pia Livia; Mustola, Kati; Lassila, Anna & Suhonen, Marja. 2022. Uusin silmin: Lesbinen katse kulttuuriin. Helda Open Books. Alkuperäinen teos ilmestynyt 1996, julkaisijana Yliopistopaino.Kansi: Suvi Sillanpää. Valokuvat: Auli Kaartinen. Helda Open Books -palvelussa on julkaistu uudelleen avoimena e-kirjana sateenkaarihistoriallisesti merkittävä teos, vuonna 1996 ilmestynyt Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Teoksen ovat…

Lue lisää

Any list comprised of the most hotly debated and contested Hollywood and political films would lack in credibility if Oliver Stone’s JFK (USA 1991) did not make it into the […]

Lue lisää

Digitaalisiin pelikulttuureihin kuuluu pelaamisen lisäksi muita peleihin liittyviä aktiviteetteja, kuten pelaamisen katsomista. Artikkelissa tutkimme digitaalisen pelaamisen katsomisen historiaa harrastuslehdissä julkaistujen sekä harrastajien ottamien kuvien avulla. Sisällönanalyysiä soveltavassa artikkelissa tulevat esiin vaihtelevat katsojaroolit piilottelevasta katsojasta osallistuvaan ja aktiiviseen katsojaan.

Lue lisää

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien joukkoon kuuluu tällä hetkellä 17 instituuttia, muiden muassa Pariisissa sijaitseva Suomen Ranskan instituutti. Suurin osa instituuteista perustettiin 1990-luvun alussa, jolloin taustalla vaikuttivat sekä Suomen kulttuuridiplomatian tila että bilateraaliset suhteet eri maiden kanssa. Ranskan-instituutin perustaminen oli moniääninen prosessi, jossa oli mukana monia toimijoita, tavoitteita ja toivomuksia. Artikkeli tarkastelee prosessissa mukana olleita toimijoita,…

Lue lisää

Suomen ortodoksisessa kirkossa virisi 1990-luvun alussa keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteista ja laajemminkin homoseksuaalisuudesta. Keskustelussa on noussut esiin sekä perinteiseksi esitetty tuomitseva kanta homoseksuaalisuutta kohtaan että pyrkimys seksuaalivähemmistöjen hyväksymiseen. 2010-luvulle tultaessa Suomen ortodoksinen kirkko on tilanteessa, jossa kirkon johto etsii uudenlaista tapaa jäsentää paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös omien jäsentensä paikkaa aiempaa moniarvoisemmassa elämäntodellisuudessa.

Lue lisää

Konemusiikki ja laajemmin muutkin tanssipohjaiset urbaanityylit näyttäisivät olevan alan yleisesityksissä huutolaispojan asemassa. Asenne ulottuu kielenkäyttöön saakka. ”Konemusiikki” on helposti synonyymi epämusiikillisuudelle ja epäaitoudelle.

Lue lisää