Unohdin näyttää teiskolaiselle ystävälleni valokuvia, jotka olen ottanut aikakoneellani. Rajantakaiset Ihantala ja Summa samoin kuin Taipale ovat aika raiskattuja ja metsittyneitä paikkoja ja Viipuri pahan mielen tyyssija. Suomen hirmutekojen tyyssija ja aiheellisen hiljentymisen paikka olisi nykyisen Tampere-talon lähellä Sorsapuiston paikkeilla. Kun käyn Tampellan lähellä ravintola Viilassa, sivuutan rautatieasemalla paikan, jossa valkoiset teloittivat venäläisiä kuularuiskulla. Tampereen taistelu 1918…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Tarkastelemme artikkelissamme 2010-luvun keskustelun kautta reflektoiden suomalaisen saamelaiskuvan historiallista rakentumista kuvallisessa ja audiovisuaalisessa kulttuurissa. Käsittelemme Märät säpikkäät -sarjan avulla tapoja, joilla saamelaisyhteisö on reagoinut kuvaston käyttöön, ja pohdimme sitä, kuinka valta, vastuu ja mahdollisuudet alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden käyttöön jakautuvat. Pohdimme myös, miksi Valkoisen peuran (1952) kaltaisen taiteellisesti kunnian-himoisen elokuvan kolonialisoiva kuvasto koetaan suomalaisluennassa vähemmän todelliseksi tai…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Tarkastelen artikkelissa pohjoisen metsäekosysteemin representaatiota Yleisradion Avaran luonnon esittämässä luontodokumentissa Villi Pohjola, osa 1/6: Suomi (Saksa 2011). Analyysini kautta piirtyy esiin eläinten toiminnan näyttämöksi muodostunut metsä, jonka pohjoisuus korostaa kaukaisen, koskemattoman ja rajattoman luonnon vaikutelmaa. Reflektoin tällaisen luontorepresentaation merkitystä villin luonnon kulttuurisesta konstruktiosta käydyn keskustelun avulla.Luontodokumenteille tyypillinen ajatus dokumentaarisuudesta toden tallenteena tiivistyy Villissä Pohjolassa pelkistettyyn…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Vuonna 2015 Eurooppaan pyrki Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta historiallisen suuri joukko turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia. Osa heistä päätyi suuntaamaan Suomeen Pohjois-Ruotsin ja Venäjän rajojen yli. Lapin sodan aikaan, vuonna 1944, pakolaisvirta kulki toiseen suuntaan: Suomesta Ruotsiin. Artikkeli tarkastelee taideteosta, jossa rinnastetaan nämä kaksi aikatasoa ja tapahtumakulkua.Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytelokuva They Came in Crowded Boats…

Lue lisää

With this thematic issue (2–3/2020), WiderScreen returns to the topic of computer subcultures and “scenes”. However, while previous issues of this journal had a stronger focus on the artistic output of computer subcultures, the present issue focuses on the social conditions and practices that constituted computer subcultures and alternative user cultures in a particular period…

Lue lisää

Introduction It is widely assumed that the digital computer is for our electronic era what the steam engine was for the late mechanical era and the AC generator was for the electrical era: the ‘global’, ‘universal’, ‘general-purpose’ machine par excellence. As such, it is supposed to be automatically usable in every context, without any work…

Lue lisää

Introduction This article investigates the construction of rituals, shared identities and moral responsibilities of a community of Commodore Amiga computer users in early post-communist Poland.[1] This case study refers to the analytical framework of “brand community” proposed by consumer research scholars Albert M. Muñiz and Thomas O’Guinn (2001). This concept is an analytical framework that…

Lue lisää

The introduction of home computers into private households in the 1980s and early 1990s (Sumner 2012; Faulstich 2005) brought several particular developments with it – such as the establishment of new cultural practices connected with home computing, such as gaming (Fuchs 2014) or ‘bedroom coding’ (Wade 2016). Also, home-computerisation brought with it new fields of…

Lue lisää

Introduction “BBS systems were a window to the outside world and toward different areas of interest. Often, it was impressive simply to log in, or attempt to log in, to a system.” (Kotikone, M, 1979) The citation above is from a survey (Kotikone) completed in 2013 that collected memories and experiences concerning the popularization of…

Lue lisää

Introduction It is hard to escape the enormous cultural and societal changes that have followed in the footsteps of recent advances in digital technology. Since their introduction into homes in the 1980s, digital technologies have evolved into an essential part of many people’s lives. Most of us today are continuously consuming and creating digital material…

Lue lisää