Artikkelissa tarkastellaan viittä erilaista näkökulmaa suomalaiseen kivikauteen: neljää suurelle yleisölle suunnattua teosta 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä sekä uutta Kansallismuseon esihistorian näyttelyä. Kivikauden representaatioita verrataan myös yleiseurooppalaiseen kivikauden visualisoinnin perinteeseen. Ikonisen kivikauden kuvaston ja symboliikan taustalla vaikuttaa pitkän ajan ja monien kulttuurien kautta kumuloitunut kaukaisimpaan menneisyyteen ja sen vierauteen liittyvä kuvakieli.

Lue lisää

Viime vuoden opinnäytelinkitysten sarjassa arkeologia jäi väliin, mutta olihan linkkejä toki kertynyt.Wigert, Linda: Ett kulturarv värt att satsa på - en studie över fornlämningars attraktionskraftHyppönen, Anna: Jättiläisten valtakunta : jättiläistarinat osana Suomen kiinteitä muinaisjäännöksiäTiainen, Teemu: Mikroliitti Oy:n muinaisjäännösinventoinnit vuosina 2015 ja 2016 : inventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkasteluHaapakangas, Pauli: Vanhojen kaivausvalokuvien uudelleenhyödyntäminen arkeologiassa : 3D-mallit ja niiden analyysiSiltainsuu,…

Lue lisää

Eilen kuokkimani arkeologian seminaari, jossa Päivi Onkamo kävi läpi tuoreimmat muinais-DNA tutkimustulokset koskien Eurooppaa tarjosi tietoa, jota olen pitkään kaivannut. Olen nimittäin ohittanut useimmat DNA-uutiset, kun en ole ymmärtänyt onko olemassa jo "yleistä totuutta" vai ollaanko niin alussa, että jokainen analyysi tai artikkeli voi laittaa kokonaisuuden uusiksi.Onkamon esityksen perusteella Euroopan väestölle on olemassa karkea malli,…

Lue lisää

Järjestämme päivän mittaisen tulosseminaarin Kansallismuseon auditoriossa perjantaina 9.10.2015. Luvassa on paljon puhetta ja pohdintaa kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä. Ohjelmaan pääset tutustumaan tarkemmin tästä ja ilmoittautumalla varmistat itsellesi kahvit. :-)Tervetuloa!

Lue lisää