The Up series of documentary films followed the lives of 14 Britons since 1964, when they were 7. The first film was titled 7 UP and the series has had 9 episodes, one every 7 years, spanning 56 years. The series has been produced by Granada Television for ITV, when Australian journalist Tim Hew­at organised the…

Lue lisää

Olen väitöskirjassani tutkinut, kuinka tiettyjen brittitoimijoiden ryhmät osallistuivat Australian mannerta koskevan tiedon tuottamiseen 1800-luvun keskivaiheilla. Tutkimukseni näkökulma on ajankohtainen ja nykyhetken kannalta kiinnostava, sillä kysymykset siitä, kuinka ymmärrykset globaalisti tunnustetuista ”tosiasioista” ovat syntyneet, ovat läsnä monien nykypäivän ilmiöiden kohdalla.

Lue lisää