Av: fil. mag Evelina Wilson På detta nyssbörjade År som jag hoppas att min goda Mormor äfwen med hälsa och glädje fått begynna önskar jag att Den Högste täcktes höra mina innerliga böner och förunna min goda Mormor under loppet af hela detta år och många påföljande, en waracktig hälsa, lugn och all den glädje…

Lue lisää

Usva Friman, Jonne Arjoranta, Jani Kinnunen, Katriina Heljakka ja Jaakko Stenros (toim.) Pelit kulttuurina. Vastapaino 2022. Nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa ei voi täysin ymmärtää tuntematta niiden tuottamia ja niihin vaikuttavia pelejä. Kaikki suomalaiset pelaavat – oli pelaaminen sitten lauantailottoa, Mölkkyä mökillä, taskuhirviöiden metsästystä matkapuhelimella töihin kävellessä tai Returnalia kotikonsolilla. Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön tutkijoiden vasta ilmestynyt Pelit…

Lue lisää

Av: Carl-Erik Strandberg, doktorand i Nordisk historia ”Kultur, språk och allt nationellt är folkets egendom och ingen kan frånröva folket detta. Så länge socialismen icke förverkligats har borgarklassen monopol på alla dessa folkens rikedomar och därmed är såväl minoriteten som majoriteten inom en nation hindrad att leva sitt eget nationella liv”. Så avslutar den finlandssvenska…

Lue lisää

Halat hisar was a live action role-playing game (larp) organized in Finland in 2016. Halat hisar was written by three Finnish and four Palestinian larp writers. It combined the current Palestinian political situation with the Finnish cultural context by portraying a fictional occupied Finland, where most of Finland was controlled by a fictional Ugric people.…

Lue lisää

In this article we examine a popularly-oriented Finnish wartime photographic book, Suomi kuvina. Das ist Suomi. Finnland in Bild und Wort, from 1943, which introduced Finland - its landscapes, culture and people - for a German target audience. We analyze the choices of images and captions and explore how the familiar visual tendencies were both…

Lue lisää