Olikohan maailma joskus selkeämpi? Ennen oli kahdenlaisia sähköisiä järjestelmiä. Ensiksikin oli asiakirjajärjestelmiä. Ne olivat sellaisia tietojärjestelmiä, jotka oli tehty nimenomaan hallinnoimaan asiakirjoja. Näissä järjestelmissä tiedon muuttamattomuutta ja käyttöoikeuksia valvottiin. Niissä oli tyypillisesti keskitetysti hallittu luokitusjärjestelmä. Tiedon elinkaarta hallittiin suunnitelmallisesti ja hävittäminen tapahtui valvotusti. Asiakirjajärjestelmien peruspiirteet ovat yleismaailmallisia, mutta suomalaisilla asiakirjajärjestelmillä oli myös kaksi erityispiirrettä; järjestelmään…

Lue lisää

Olen mukana kirjoittamassa artikkelia EU:n tietosuoja-asetuksen käännöksistä. Oma osuuteni käsittelee sitä, mistä tässä blogissakin on ollut puhe: ”arkiston” erilaista merkityksestä meillä ja anglosaksisessa terminologiassa. Italian osuus nostaa esille toisen seikan, jota ei liene huomattu täällä. Puhuttaessa henkilötietojen säilyttämisestä yleisen edun mukaisiin arkistotointitarkoituksiin GDPR:n ”recital” 158 sanoo englanniksi näin (kursivointi lisätty): Public authorities or public or…

Lue lisää