Hanna Järven Töyhtöpään tarina (1915) on tehostuvaa munantuotantoa käsittelevä nuortenromaani. Kirja kuvaa 15-vuotiaan Taunon ensimmäistä vuotta kananhoitajana pientilalla, ja yksityiskohtaisen kananhoitokuvauksen vuoksi se toimii myös kertomusmuotoisena kananhoito-oppaana. Teos on poikkeuksellinen siinä, miten runsaasti ja monipuolisesti se kuvaa kanojen tunteita, aistimuksia, kokemuksia ja ajatuksia sekä Taunon ja kanojen välisiä suhteita. Kirjassa on muun muassa paljon kanojen…

Lue lisää

Kuoleeko kritiikki, kysyttiin Helsingin Sanomien kulttuuriosaston pääjutussa 13. helmikuuta 2022. Antti Majanderin artikkeli perustui kiertohaastatteluun, jossa 15:n eri median päätoimittajaa oli pyydetty vastaamaan, onko kritiikki uhanalainen laji sekä miten hänen mediansa toimii kulttuurijournalismissa ja -kritiikissä. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kulttuurikritiikillä on arvoa sinänsä eikä päähuomio ole verkkojuttujen klikkausmäärissä tai massoihin vetoavissa sisällöissä. Yksikään päätoimittajista…

Lue lisää

Kirjan lukeminen on ajassa muokkautuvaa sosiaalista toimintaa kulttuurisessa ja materiaalisessa ympäristössä. Viime vuosina painetun kirjan rinnalle ovat yleistyneet uudet lukemisen tavat: e- ja äänikirjat suoratoistopalveluineen, mutta nuoret lukevat aina vain vähemmän kirjoja vapaa-ajallaan. Tässä tutkimuksessa tarkastelen nuorten käyttökokemuksia eri kirjamuodoilla. Selvitän myös, miksi nuoret omasta mielestään lukevat keskimääräisesti vähemmän kuin ennen. Analyysistä selviää, että nuorten…

Lue lisää

Kirjallisuudentutkimuksella, ja varsinkin kirjallisuushistorialla on perinteisesti ollut iso rooli Suomessa ja kaikissa maissa, joissa kirjallisuus on osallistunut kansallisen identiteetin rakentamiseen. Onhan monesti osoitettu, miten moderni käsitys kirjallisuudesta kehittyi kansallisuusaatteen yhteydessä, ja miten vahvasti sekä kirjallisuus että kirjallisuushistoria ovat olleet mukana kansallisvaltioiden kulttuurien synnyssä. Kirjallisuuden ytimeksi on tuolloin nähty kieli. Suomen kieltä on Suomessa pitkään opiskeltu…

Lue lisää

Vuoden 2022 viimeisessä Avaimessa on läsnä kirjallisuudentutkimuksen aiheiden, ilmiöiden ja lähestymistapojen moninaisuus. Kirjallisuudentutkimuksen epistemologiset muutokset ja uudistuminen suhteessa muihin tieteenaloihin on väistämätöntä, jotta voimme analysoida historiallisia, kulttuurisia, sosiaalisia, poliittisia, institutionaalisia sekä materiaalisia olosuhteita ja ympäristöjä, joissa kirjallisuutta tuotetaan. Numeron kirjoituksia yhdistää tarve käsitellä erilaisia muutoksia ja suhteita koskien erityisesti nuorten lukutapoja kirjamuotojen mullistamassa lukemiskulttuurissa, kirjallisuusjournalismia,…

Lue lisää

Terence Cave (2022): Live Artefacts: Literature in a Cognitive Environment. Oxford: Oxford University Press, 272 s.

Lue lisää

Anna Helle & Pia Koivunen (toim.) 2022: Neuvostoliitto muistoissa ja mielikuvissa. Helsinki: SKS, 276 s.

Lue lisää

Kutsumme kirjoittajia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen vuoden 2023 aikana ilmestyviin numeroihin. Toivomme mukaan kirjallisuudentutkimukseen liittyviä tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleita sekä muita kirjallisuutta ja kirjallista elämää käsitteleviä esseitä, katsauksia, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja- arvosteluja. Arvosteluja toivomme niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta sekä muista kirjallisuustieteellisistä julkaisuista. Vertaisarvioitavan artikkelin pituuden tulee olla 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen. Kirja-arvostelujen ohjepituus on…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

"Luonto puhukoon itse puolestaan. Modernismin jäljittelyssä on paljon sellaista, mikä tekee syntiä tätä vastaan", totesi Rabbe Enckell vuoden 1958 Parnassossa ja otti samalla osaa ilmaisun ongelmista käytävään keskusteluun. Ilmaisu ja kieli sen osana olivat todella olleet kriisin ja uuden suunnan määrittelyn alaisena sotienjälkeisen modernismin kontekstissa jo 1940-luvun lopulta alkaen. Vanha kieli oli koettu aikansa eläneeksi,…

Lue lisää