Maria Laakso: Taltuta klassikko! Kuvittanut Johanna Rojola. Helsinki: Tammi, 2019, 216 s.

Lue lisää

Volter Kilpi: Gulliver’s Voyage to Phantomimia. Transcreated by Douglas Robinson. Bucharest: Zeta Books, 2020, 364 s.

Lue lisää

Arja Nurmi, Saija Isomaa & Päivi Pahta (toim.): Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki: näkökulmina valta, periferia ja arki, Helsinki: SKS, 2019, 338 s.

Lue lisää

Cecilia Pettersson: Biblioterapi. Hälsofrämjande läsning i teori och praktik. Stockholm: Appell Förlag, 2020, 231 s.

Lue lisää

Kiinalainen luontorunous tunnetaan yleisesti hyvin konkreettisesta kuvastostaan. Tässä artikkelissa käsittelen kahden Tang-dynastian (618-907) aikana eläneen runoilijan Wei Yingwun ja Wang Wein runoja, joissa realistinen luontokuvaus murtuu ja antaa tilaa laajemmalle ja monimuotoisemmalle kokemukselle, joka ylittää silkan näkyväisen pinnan. Analyysieni perusteella realistinen luontokokemus voi hälvetä esimerkiksi mielikuvituksen, pilvien kaltaisen yhtä aikaa peittävän ja paljastavan elementin sekä…

Lue lisää

Laura Piipon väitöskirja Operatiivinen vainoharha normaalitieteen aikakaudella: Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin kokeellinen poetiikka tarkastettiin 22.8.2020 Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. 

Lue lisää

Tarkastelen modernissa kirjallisuudentutkimuksessa luotuja tapoja ymmärtää poetiikan tutkimuksen luonne sekä erittelen niitä suhteessa tieteenteoriassa tehtyyn erontekoon korkean tason ja keskitason teorian välillä. Poetiikan tutkimuksella viitataan yleisesti kirjallisuuden keinojen, konventioiden ja lajien historialliseen tai synkroniseen tutkimukseen, eli se sulkee sisäänsä esimerkiksi narratologian, lajitutkimuksen ja lyriikantutkimuksen. Käsite on keskeinen 1800-luvun puolivälin jälkeisessä modernissa kirjallisuudentutkimuksessa, sillä kirjallisuustieteen on…

Lue lisää

Artikkelissa tarkastelen empaattista ahdistusta Marjo Niemen Kaikkien menetysten äiti -romaanin (2017) tunnevaikutuksena ja kehittelen eteenpäin affektiivista poetiikkaa sekä tutkimusta vaikeasta empatiasta. Artikkelin taustalla on empiirinen tutkimus lukupiiristä, jota peilaan luentaani Niemen teoksesta. Voisi ajatella, että romaanin kuvaama traaginen lapsuudentarina herättelee ensisijaisesti oletetun lukijan myötätuntoa ja eettistä huolta toisesta ihmisestä. Lukijoiden luonnehdinnoissa korostuvat kuitenkin Niemen teoksen…

Lue lisää

Tässä artikkelissa tarkastelen metamodernia utooppisuutta kahdessa vuonna 2016 ilmestyneessä romaanissa, Emma Puikkosen Eurooppalaisissa unissa ja Riikka Pulkkisen Parhaassa mahdollisessa maailmassa, joita yhdistävät samankaltaiset muotoratkaisut ja Euroopan lähihistorian käsittely. Pyrin osoittamaan, kuinka romaanit koettavat ylittää postmodernin ironisen eetoksen ja kuinka aikamme utopianvastaisuus ja toisaalta tarve utooppiselle ajattelulle tematisoituvat romaanien tavassa käsitellä eurooppalaista lähihistoriaa.

Lue lisää

Artikkeli käsittelee kerronnan ja tarinamaailman monitahoista suhdetta romaanissa Pohjan akka. Kohdeteos on rakenteeltaan monitulkintainen Kalevala-muunnelma, jossa kerronnan hierarkian tulkitseminen vaihtoehtoisin tavoin johtaa erilaisiin tulkintoihin tarinamaailmasta ja kokonaisuuden merkityksistä. Vaihtoehtoiset tulkinnat rakenteesta kehystävät teoksessa eri tavoilla myös Kalevalan ja tuottavat siihen liittyviä merkityksiä. Metalepsis-ilmiöt liittyvät kiinteästi erilaisiin rajojen ylityksiin ja hämärtymisiin, ja niiden tarkastelu konkretisoi kohdeteoksen…

Lue lisää

Nykyhetken maailmantila herättää huolta ja levottomuutta. Twitter-myrskyjen kiihdyttämät uutiset poliittisista kriiseistä, mielenosoituksista, vallankaappauksista ja luonnonkatastrofeista pitävät meitä intensiivisesti pyörteissään. Muistiin tarttuvat ennen kaikkea negatiiviset ja järkyttävät tapahtumat. Olemme tietoisia yhtäaikaisista taloudellisista, poliittisista ja ekologisista kriiseistä, joille ei ole nopeita ratkaisuja. Tulevaisuuteen ei ole pitkäkantoisten kriisien keskellä helppo suhtautua toiveikkaasti. Tulevaisuuden ajatteluun – tai sen kuvitteluun…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää