Kyösti Wilkunan osin omaelämäkerrallinen romaani Vaikea tie (1915) kuvaa nuoren, talonpoikaistaustaisen ylioppilaan kehitystä ulkokohtaisesta sosialismista hänelle itselleen perinnöllisten, ”patriarkkaalis-pietististen vaistojen” ohjaamaan elämännäkemykseen. Siksi vaikea tie näyttää ainakin alkuun silmiinpistävän yksilölliseltä, keskushenkilö Markus Kaarlelan omakohtaiselta toiviolta. Kaksi tärkeää, jännitteitä synnyttävää juonnetta hänen kasvukertomuksessaan kuitenkin on. Ensinnäkin tuo tie käy läpi vuoden 1905 suurlakon, ja läpi Helsingin,…

Lue lisää

Metsäkeskustelu kohisee kiivaana tutkimuksessa, julkisuudessa, luonnonvara-alalla ja kansalaisjärjestöissä. Hiilensidonnan, biodiversiteetin kannattelun ja biotaloudellisten lupausten rinnalla metsiin liitetään yhä enemmän terveydellisiä, kokemuksellisia, kulttuurisia ja hengellisiäkin merkityksiä. Metsät ovat edelleen tarinoiden, laulujen ja runon paikkoja – näinä kiistanalaisina aikoina yhä näkyvämmin ja vaikuttavammin. Kulttuurisen metsätutkimuksen menetelmät ovat parhaillaan moninaistumassa humanistisen ympäristötutkimuksen myötä: mainittu ala hyödyntää esimerkiksi queer-näkökulmia,…

Lue lisää

Kevättä 2020 on leimannut maailmanlaajuisen koronaviruksen aiheuttama poikkeustila. Sen myötä muun muassa oppilaitokset ja kirjastot on suljettu ja kulttuuritapahtumat peruttu tai siiretty myöhempään ajankohtaan. Tähän liittyen Kirjallisuudentutkijain Seura on päättänyt, että Avaimen maksumuuri on poistettu toistaiseksi. Tällä eleellä Seura haluaa mahdollistaa opiskelijoiden ja tutkijoiden pääsyn lukemaan lehteä ja löytämään lähteitä tilanteessa, jossa kirjastot ovat kiinni.…

Lue lisää

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on vertaisarviointia käyttävä kirjallisuudentutkimuksen julkaisu. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Avain julkaisee muun muassa esseitä, katsauksia, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja sekä kirja-arvosteluja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Avain tarjoaa näköaloja ajankohtaisiin kirjallisuudentutkimuksen teemoihin ja keskusteluihin. Avain publicerar artiklar också på svenska. Päätoimittajuutta haetaan pääasiassa työpareina kaksivuotiselle kaudelle. Ainakin toisen päätoimittajista on hyvä olla väitellyt. Haussa kannustamme instituutioiden…

Lue lisää

Tua Forsström ja Arja Tiainen käsittelevät 1970-luvun runoissaan naisen tunteita kaupunkitilassa. Kummankin kirjailijan runoissa tunteiden kokemisen paikkana on yleensä Helsinki, joka saa runoissa subjektiivisia merkityksiä. Tiaisen lyriikassa puhujan kerrotaan usein suoraan olevan nainen. Puhujan tunteita kaupunkiympäristössä ovat vieraus ja pelko, mutta myös itsevarmuus. Puhuja tuo mieleen kaupungissa kuljeskelevan flanöörin, joka on perinteisesti maskuliininen hahmo. Peloistaan…

Lue lisää

Artikkeli käsittelee antimoderneja juonteita Volter Kilven (1874–1939) laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurikriittisissä pamfleteissa Kansallista itsetutkistelua (1917) ja Tulevaisuuden edessä eli Kansallista itsetutkistelua II (1918) keskittyen jälkimmäiseen teokseen. Sisällissodan aikana syntyneessä pamfletissa Kilpi esittää nykyaikaistumisen ongelmat, erityisesti teollistumisen ja taloudellisen kehityksen aikaansaamat mullistukset, perinteisen uskonnollisen maailmankuvan sortumisen sekä uudet kansanvaltaiset aatteet uhkina yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnille ja…

Lue lisää

Artikkelissani käsittelen yhteisöllisyyden poetiikkaa, sen rakentumista ja purkaantumista kollektiivisen kerronnan avulla Kristina Carlsonin historiallisessa romaanissa Herra Darwinin puutarhuri. Väitän, että kertomuksen tutkimuksen piirissä kehitellyt määritelmät, jotka pohjaavat joko kollektiiviseen subjektiviteettiin tai lingvistisiin ehtoihin, kuten monikon ensimmäiseen persoonaan, osoittautuvat liian kapeiksi Carlsonin romaanin tulkintaan. Sen sijaan kollektiivista kerrontaa tulisi ymmärtää moninaisena, eri kerronnallisia ja kielellisiä keinoja yhdistelevänä…

Lue lisää

Uuden vuosikymmenen ensimmäisen Avaimen artikkelien aiheet nivoutuvat yhteisön ja yhteisöllisyyden sekä toisaalta yksinäisyyden teemoihin modernisoituvan kansakunnan ja kyläyhteisön sekä modernin kaupunkiympäristön konteksteissa. Avain on itse avoin yhteisö ja toivottaa tervetulleiksi erilaisia kirjoituksia kirjallisuudesta.

Lue lisää

Liisa Steinby & Aino Mäkikalli (toim.): Narrative Concepts in the Study of Eighteenth-Century Literature, Amsterdam UP, 2017, 314 s.

Lue lisää

Lue lisää

Panu Rajala: Suomussalmen sulttaani: Ilmari Kiannon elämä. Kirjokansi, 154. Helsinki: SKS, 2018, 525 s.

Lue lisää

Panu Rajala: Virvatuli: Eino Leinon elämä. Helsinki: WSOY, 2017, 596 s.

Lue lisää

Maarit Leskelä-Kärki: Toisten elämät: Kirjoituksia elämäkerroista. Helsinki: Avain, 2017, 272 s.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

JOUTSEN / SVANEN 2019  Modernismin jälkeinen runous Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Toimittajat: Vesa Haapala & Päivi Koivisto   Arvosteluosaston toimittaja: Pauli Tapio

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää