Warjakan taidepolku on osa Warjakka-projektia, samoin kuin Warjakka Art Lab ja ”Warjakka puutarha”. Projektin tavoitteena on sekä parantaa asukkaiden viihtyvyyttä että nostaa esiin alueen kulttuuriperintöä. Warjakka-projektin toiminnot toteuttaa TaikaBox ry ja niitä ohjaa kaupunginosataiteilija Mirjami Mäkelä. Projekti on osa Oulun kaupungin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kaupunginosataiteilija-kokeiluhanketta. Kuva Varjakan saaresta Varjakan rantaan, jossa taidepolku ja…

Lue lisää

Kulttuurihistorian oppiaine järjestää tutkijaseminaareja, joissa käsitellään osallistujien ajankohtaisia tutkimusaiheita ja -tekstejä. Seminaareihin osallistuu myös oppiaineen opiskelijoita. Syksyllä mukana oli Lapin yliopiston filosofian yliopistonlehtori Juha Himanka, joka piti esitelmän kolmesta tavasta lukea filosofi Hans-Georg Gadamerin tekstejä. Kulttuurihistorian tieteenalan kannalta kiinnostava esitelmä herätti keskustelua käsitteistä, käsityksistä ja oletuksista, jotka otamme usein vastaan itsestäänselvinä asioina. Tässä blogitekstissään Himanka…

Lue lisää

FM, KM Jaana Kourin uskontotieteen väitöskirja ”Vesi kuljettaa ääntä: Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta” tarkastettiin Turun yliopistossa 16.9.2017. Vastaväittäjänä toimi professori Terhi Utriainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Kamppinen (Turun yliopisto).  Vietämme kotimaamme […]

Lue lisää