Aito ja autenttinen –  nuo jopa kirosanan vivahteita saaneet määritteet! Avaamme muutamia näkökulmia, joiden kautta tätä monelle kulttuurintutkijalle niin kipeäksi käynyttä asiaa voi tarkastella. Aitous, johon viitataan myös käsitteellä autenttisuus, tuntuu olevan nykyaikana arvostettu ja tavoiteltu ominaisuus. Markkinointitekstit vilisevät aitouteen liitettyjä määritteitä. Turisteille myydään aitoja elämyksiä, autenttisuutta tavoitellaan juhannusjuhlinnassa ja joulunvietossa. Jopa karkkihyllyt ja einekset…

Lue lisää

Koronaviruksen takia tehtyjä rajoituksia aletaan vähitellen purkaa. Uloslainaus alkaa kirjastoista, oppilaat siirtyvät lähiopetukseen, terassit aukeavat. Moni suositus on edelleen, voimassa, kuten yli 70-vuotiaiden pidättäytyminen sosiaalisista kontakteista. 10 hengen kokoontumisrajoitus muuttuu 50 hengen rajoitukseksi kesäkuun ensimmäisenä. Suomalaiset hautajaiset ovat pitkään olleet pienenemässä – suuria, yli sadan hengen maahanpanijaisia taidetaan harrastaan lähinnä Pohjanmaalla. Silti kymmenen hengen rajoitus…

Lue lisää

Tilanteessa on jotakin erityistä, jokin on toisin. Tunnelma on vakava, intensiivinen. Yhtäkkiä emme olekaan enää vain soittamassa sinfonista runoa; olemme saattamassa vainajaa tuonpuoleiseen. Jättämässä jäähyväisiä, kunnioittamassa elämää, kaipaamassa yhdessä. Kapellimestarimme Eero Lehtimäki on juuri omistanut soittamamme teoksen vastikään menehtyneelle läheiselleen. Itkuvirsitutkijan mieli, voimakas, kuolema-aiheinen sinfoninen runo esitettävänä, teoksen omistaminen vainajan muistolle ja performanssiteoriat – asetelma…

Lue lisää

Miten historioitsija katsoisi korona-Suomen historiaa? Mitä hän näkisi, mitä löytäisi? Kun olen tutkinut eri aikakausien tapahtumia, olen aina joutunut pohtimaan taustoja ja aiempia tapahtumia, kuten kuka tahansa joutuu jos haluaa tehdä työnsä kunnolla. Nykyistä poikkeustilaakin on edeltänyt lukuisia asioita ja tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten asenteisiin ja psyykeen. Ajatus tähän kirjoitukseen lähti vinosta hymystä, jonka…

Lue lisää

Maailma on uudenlaisessa kriisissä ja sen vuoksi on tehty ja tullaan tekemään monia, ihmisten elämää rajoittavia toimia. Koronaviruksen tappavuus ja leviävyys eivät ole ennenkuulumattomia, mutta ihmisten liikkuminen ja kyky levittää tautia varsinkin kehittyneimmissä maissa ovat aiempaa moninaisempia. Nyt tavoitteena on tilanteen saaminen jonkinlaiseen hallintaan – onnistumisesta ei ole valitettavasti koskaan takeita. Jouduin jäämään pois kokemushistorian…

Lue lisää

FM, KM Jaana Kourin uskontotieteen väitöskirja ”Vesi kuljettaa ääntä: Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta” tarkastettiin Turun yliopistossa 16.9.2017. Vastaväittäjänä toimi professori Terhi Utriainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Kamppinen (Turun yliopisto).  Vietämme kotimaamme […]

Lue lisää