Me etnologit tapaamme kentällä monenlaisia ihmisiä. Kun teemme tutkimusta ”elävien ja samaa ilmaa hengittävien” ihmisten parissa, joudumme panemaan itsemme alttiiksi sekä kentällä, että myös kenttätyön päättymisen jälkeen tutkimuksen ollessa valmiina ja julkaistuna. Ystävyyssuhteet kentällä ovat aina olleet tärkeä osa etnologien työssä riippumatta siitä, missä heidän tutkimuskenttänsä sijaitsevat. Viime vuosina on yhä enenevässä määrin korostettu…

Lue lisää