Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Tarkastelen artikkelissa pohjoisen metsäekosysteemin representaatiota Yleisradion Avaran luonnon esittämässä luontodokumentissa Villi Pohjola, osa 1/6: Suomi (Saksa 2011). Analyysini kautta piirtyy esiin eläinten toiminnan näyttämöksi muodostunut metsä, jonka pohjoisuus korostaa kaukaisen, koskemattoman ja rajattoman luonnon vaikutelmaa. Reflektoin tällaisen luontorepresentaation merkitystä villin luonnon kulttuurisesta konstruktiosta käydyn keskustelun avulla.Luontodokumenteille tyypillinen ajatus dokumentaarisuudesta toden tallenteena tiivistyy Villissä Pohjolassa pelkistettyyn…

Lue lisää

Tarkastelemme artikkelissamme 2010-luvun keskustelun kautta reflektoiden suomalaisen saamelaiskuvan historiallista rakentumista kuvallisessa ja audiovisuaalisessa kulttuurissa. Käsittelemme Märät säpikkäät -sarjan avulla tapoja, joilla saamelaisyhteisö on reagoinut kuvaston käyttöön, ja pohdimme sitä, kuinka valta, vastuu ja mahdollisuudet alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden käyttöön jakautuvat. Pohdimme myös, miksi Valkoisen peuran (1952) kaltaisen taiteellisesti kunnian-himoisen elokuvan kolonialisoiva kuvasto koetaan suomalaisluennassa vähemmän todelliseksi tai…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Vuonna 2015 Eurooppaan pyrki Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta historiallisen suuri joukko turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia. Osa heistä päätyi suuntaamaan Suomeen Pohjois-Ruotsin ja Venäjän rajojen yli. Lapin sodan aikaan, vuonna 1944, pakolaisvirta kulki toiseen suuntaan: Suomesta Ruotsiin. Artikkeli tarkastelee taideteosta, jossa rinnastetaan nämä kaksi aikatasoa ja tapahtumakulkua.Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytelokuva They Came in Crowded Boats…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Arvio teoksesta: Suominen, Jaakko; Saarikoski, Petri & Vaahensalo, Elina (2019). Digitaalisia kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Gaudeamus, 323 s.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Arvio teoksesta: Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari (2020). Tupo ja media. Talous- ja työmarkkinapoliittisen  julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä. Tampere: Tampere University Press, 207 s.

Lue lisää

Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta: Pekka Tarkka. Paavo Rintalan saarna ja seurakunta: kirjallisuussosiologinen kuvaus Paavo Rintalan tuotannosta, suomalaisen kirjasodan rintamista ja kirjallisuuden asemasta kulttuurin murroksessa. Helsinki: Otava, 1966.

Lue lisää

Lue lisää