Miia KuhaRanskalaisen Annales-koulukunnan historiantutkijoiden kehittämä histoire des mentalités, mentaliteettien historia, nousi pohjoismaisten historiantutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi 1970-luvun lopulta lähtien. Mentaliteetin käsitteen avulla tutkijat lähestyivät etenkin vanhempien aikojen ”tavallisten ihmisten”, kuten talonpoikien ja käsityöläisten, yhteisesti jaettuja arvoja, ajattelutapoja ja asenteita sekä jopa tiedostamattomia käsityksiä maailmasta. Tämä oli uutta akateemisessa historiatieteessä, jossa oli perinteisesti tutkittu pääasiassa poliittisia ja…

Lue lisää

Uppsalan yliopistosta johdetaan Gender and Work (GaW) in Early Modern Sweden -tutkimusprojektia, jonka tulosten ensimmäinen laajempi koonti on arvioitavana. Hankkeessa analysoidaan Ruotsin varhaismodernin ajan työtä ja sen sukupuolittuneisuutta. Analyysin perustana on mittava ja kaikille avoin GaW-tietokanta. Kyseessä on aidosti iso digitaalisten ihmistieteiden (digital humanities) hanke, jossa teknologiaa ja (Big) dataa hyödynnetään menneisyyden monimutkaiseen mallintamiseen, mutta…

Lue lisää