Titta Kallio-Seppä Tornionlaakson museon pitkä ja kapea vastuualue ulottuu etelästä Perämeren rannikolta Simosta pohjoiseen aina Muonioon saakka. Vastuualue muodostuu yhteensä yhdeksästä kunnasta, jotka ovat edellä mainittujen lisäksi Kolari, Pello, Ylitornio, Tervola, Keminmaa, Tornio ja Kemi. Linnuntietä kuljettuna pohjoisimman ja eteläisimmän muinaisjäännöksen välinen matka on reilut 300 kilometriä. Näiden kahden paikan välille jäävä alue pitää sisällään…

Lue lisää