Osana ääriliikkeitten tutkimusta, erikoistuin yliopistossa retoriikan tutkimukseen. Purkamalla ääriliikkeitten propagandaa voidaan selvittää minkälaisia kertomuksia ja argumentteja nämä käyttävät sekä, miten näiden edustajat kokevat maailman ja itsensä. Kun suosittu Kertomuksen Vaarat –Facebook -sivu julkaisi viime vuonna teoksen ”Kertomuksen Vaarat: Kriittisiä ääniä Tarinataloudessa”, otin teoksen luettavaksi, koska se voisi sisältää eväitä omien tutkimuksieni hiomiseen.Kertomuksen vaarat oli Koneen…

Lue lisää

Suomalaisen muotoilun historian merkkipaaluna pidetään 1950–1960-luvuille sijoitettua ns. kultakautta. Muotoilumenestystä verrataan edelleen näihin kahteen vuosikymmeneen menneisyydessä, vaikka muotoilun maailma on muuttunut esinesuunnittelusta menetelmiin ja kokonaisuuksiin. Vertaamisen keskiössä on mediamenestys: suomalainen muotoilu esiintyi sekä kotimaan että ulkomaiden lehdissä kultakaudella, mutta nykyisin suomalainen muotoilu tulee maailmalla harvoin huomatuksi. Harvoin on tutkittu sitä, miten 1950-luvulla syntynyttä mediahuomiota käytettiin…

Lue lisää