Paljon keskustelua herättänyt lukion tuntijakokeilu sai kulttuurihistorian opiskelija Iida Mäntyniemen pohtimaan kokeilun vaikutuksia ja ottamaan aiheeseen kantaa. Kokeilu ja blogikirjoitus herättävät miettimään millaiseen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, niin henkilökohtaisen elämän ja kasvun kuin työelämän ja yhteiskunnankin kannalta, ”historiaton” lukio oppilaitaan ohjaa ja valmistaa. Luokkaistumisen lukio Iida Mäntyniemi Vuodesta 2016 alkaen Suomessa on ollut meneillään opetus- ja…

Lue lisää

Suomalaisen muotoilun historian merkkipaaluna pidetään 1950–1960-luvuille sijoitettua ns. kultakautta. Muotoilumenestystä verrataan edelleen näihin kahteen vuosikymmeneen menneisyydessä, vaikka muotoilun maailma on muuttunut esinesuunnittelusta menetelmiin ja kokonaisuuksiin. Vertaamisen keskiössä on mediamenestys: suomalainen muotoilu esiintyi sekä kotimaan että ulkomaiden lehdissä kultakaudella, mutta nykyisin suomalainen muotoilu tulee maailmalla harvoin huomatuksi. Harvoin on tutkittu sitä, miten 1950-luvulla syntynyttä mediahuomiota käytettiin…

Lue lisää