Eräs saaristomeren arvokkaimpana pidetyistä luontokohteista on noin 1 x 5 kilometrin kokoinen ulkosaaristossa Korppoon edustalla sijaitseva Jurmon saari, jonka maisemaa hallitsevat matalat moreeniharjanteet, katajanummet, sekä kivikkoinen rantaviiva. Saarella on hyvin rikas kasvi- ja eläinlajisto, joten osa saaresta on luonnonsuojelualuetta ja osa kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon. Jurmon pienipiirteisen saaristolaiskylän alue puolestaan on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.…

Lue lisää

  Varsinais-Suomen saaristolla tarkoitetaan Salon kaupungin eteläisimmästä osasta Särkisalosta aina Kustaviin saaristoon ulottuvaa, n. 20 000 saaren muodostamaa aluetta Saaristomerellä, joka jaetaan kolmeen maisema-alueeseen, ulko-, väli- ja sisäsaaristoon. Aluetta ei suotta pidetä maailman kauneimpana saaristona tuhansine kallioisine luotoineen, harvinaisine luonnonympäristöineen sekä pienipiirteisine kylämaisemineen ja saaristolaisyhdyskuntineen. Luonnollisesti myös saariston arkeologinen kulttuuriperintö on rikas ja ainutlaatuinen sisältäen muinaisjäännösalueita…

Lue lisää