Av: Johanna Ilmakunnas, biträdande professor i Nordisk historia I början av oktober 1755 skrev professorn vid Akademien i Åbo Carl Fredrik Mennander (1712–1786) från Stockholm till sin son Carl Fredrik (1748–1803) som stannade hemma i Åbo. Jag är nu, Gudi låf! lyckeligen framkommen, och mår wäl, så at du icke behöfwer oroa dig öfwer din…

Lue lisää

Förra veckan lade jag punkt för del I av ett stort projekt, som fortsätter i december med del II - och jag kommer att berätta mera om detta i januari 2015, så bida er tid. Men, för att rycka loss ur höstens tråk och tvång drog familjen iväg till det gamla, sköna Stockholm på en…

Lue lisää