AntroBlogin uudessa podcast-sarjassa ääneen pääsevät romaninuoret. Ensimmäisessä jaksossa Natasha Roth keskustelee Iris Fontellin ja Laura Mäkirinteen kanssa ilosta ja huumorista sekä liittolaisuuden merkityksestä. Miksi romaninuoret haluavat käyttää romanipukua, vaikka monet neuvovat, että siitä on vain haittaa? Mitä romanitaustainen dragartisti ajattelee, kun näkee kirpputorilla romanien hääpuvun? Millaista tarinaa romanilapsille on kerrottu Hitleristä ja Mannerheimista? Kuuntele uutta… …

Lue lisää

Yö kuuluu meille -romaanissa läheisten kaipuu, noituus ja diktatuurin kauhut kietoutuvat yhteen argentiinalaisten kollektiivisessa muistissa. The post Pahuus ja noituus meissä appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Miksi kysymme kysymyksiä? Miten oppia kuuntelemaan? Entä mitä on kohtelias uteliaisuus? Näitä ja monia muita kysymyksiä käsittelevässä jaksossa antaudutaan kuriografisen käsiteparven kanssamatkustajiksi. Oppainamme professori Anu Valtonen ja tutkijatohtori Tarja Salmela. Kuuntele podcast-alustoilla: Mikä Antropodi? Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toimittama podcast-sarja, jota julkaistaan yhteistyössä AntroBlogin kanssa. Sarja käsittelee ajankohtaisia ja ajattomia antropologisia aiheita, kuten tuoreita… …

Lue lisää

Tatreez-kirjontaa on käytetty asujen, asusteiden ja kodintekstiilien koristeluun. Sillä on myös poliittisia ja sosiaalisia merkityksiä. The post Palestiinalainen tatreez-kirjonta: langalla kerrottuja tarinoita identiteetistä ja vastarinnasta appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Kaupunkiluonnon merkitykseen osana luontokadon pysäyttämistä ja asukkaiden hyvinvointia on kiinnitetty viime vuosina aikaisempaa enemmän huomiota kaupunkisuunnittelussa. Teoksessa aihetta käsitellään asukasaktivismin näkökulmasta, jotka ovat nousseet puolustamaan lähiluontoaan rakentamiselta ympäri Helsinkiä. Teos valottaa kiinnostavalla tavalla Helsingin kaavoituskulttuurin puutteita asukkaiden osallistamisessa ja kuulemisessa sekä asukkaiden affektiivista suhdetta kaupunkiluontoon, jonka painoarvo kaupungistumisen seurauksena tulee entisestään lisääntymään.

Lue lisää

Pääkirjoitus, 1/2024

Lue lisää

Lue lisää

The English abstracts for the peer-reviewed articles published in Politiikka 66:1, 2024

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee talouspolitiikan arviointineuvoston taustalla olevia teoreettisia perusteluja. Artikkeli kysyy, millaiset perustelut ovat ohjanneet talouspolitiikan arviointineuvoston perustamista ja millainen suhde näillä perusteluilla on demokraattiseen politiikkaan. Perustelut ovat yhteneväisiä kansainvälisten finanssipoliittisten neuvostojen perustelujen kanssa. Perusteluissa demokraattinen poliittinen prosessi nähdään ongelmallisena sen tuottaessa julkiseen talouteen liikaa alijäämää ja velkaa. Artikkeli lähestyy talouspolitiikan arviointineuvostoa ja finanssipoliittisia neuvostoja taloustieteen…

Lue lisää

Tässä artikkelissa kysytään, missä mielessä turvallisuus on poliittista. Tavoitteena on luoda analyyttinen kehikko, joka kuvaa sitä poliittista prosessia, jossa turvallisuus tulee määritetyksi sellaiseksi todellisuuden osa-alueeksi, jonka suhteen on ryhdyttävä toimeen. Tämä tapahtuu soveltamalla Kari Palosen (2003b) politiikan neljää aspektia (polity, policy, politisointi, politikointi) erottelevaa teoriaa turvallisuuspolitiikan käsitteeseen ja sitä koskevaan aiempaan tutkimukseen. Tuloksena syntyy turvallisuuspolitiikkatypologia,…

Lue lisää

Suomalaista osinkoverotusta koskevaa lainsäädäntöä on luonnehdittu poikkeukselliseksi kansainvälisessä verrannossa, koska se kohtelee varakkaita veronmaksajia niin edullisesti. Osinkoverotusta koskevaa lainsäädäntöä on muutettu viimeisen kahden vuosikymmenen aikana useasti ja osinkoverotus onkin ollut intensiivisen poliittisen kamppailun kohteena. Tässä artikkelissa tutkitaan lobbauksen vaikutusta osinkoverolainsäädännön kehitykseen Suomessa vuosina 2004–2014. Artikkelissa kysytään, minkälaiset elinkeinoelämää edustavat toimijat ovat vaikuttaneet osinkoverolainsäädännön sisältöön ja…

Lue lisää

Kelloaika ajan mittana on hyvä tapa havainnollistaa sitä, kuinka kauaskantoisia seurauksia yksittäisen mittarin käyttöönotolla voi olla. The post Kelloaika ajan mittana appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Berlinale-elokuvajuhlien aiheuttama kohu on esimerkki tavasta, jolla Saksa asemoi itsensä Israelin liittolaiseksi palestiinalaisia vastaan.  The post Saksa toisintaa Israelin apartheidia appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Niemelä, Jussi K. (toim.) 2021. Linkolan perintö. Esseitä puolesta ja vastaan. Tampere: Kovasana. 336 s. ISBN 9789527410134 nidottu. Kalastaja Pentti Linkola (1932–2020) on fyysisenä olentona siirtynyt ravintoketjussa kuluttajasta seuraavalle trofiatasolle, hajottajien käsittelyyn ja uuden elämän rakennusaineeksi. Luonnonsuojelija ja kirjailija otti aikanaan railakkaasti kantaa sekä ympäristöön että yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Hänen runsas tuotantonsa, elämäntapansa ja aatteensa…

Lue lisää

Kirjoitukseni Talous ja Yhteiskunta 3/2022 -lehdessä. Joka ei kykene yhteiseloon muiden kanssa tai on niin itseriittoinen, ettei tarvitse sitä, eikä siksi ole osa yhteiskuntaa, on joko elukka tai jumala.Aristoteles Collier, P. & Kay, J. (2021): Greed is Dead – Politics After Individualism. 2.p. Penguin.Brittiläiset taloustieteilijät Paul Collier ja John Kay toivovat loppua ahneelle individualismille. Heidän mukaansa se on asenne,…

Lue lisää

Albrecht Dürer, Melankolia Blogini on ollut pitkään tauolla. Minulle on sanottu, että blogia pitäisi päivittää säännöllisesti, vähintään kerran viikossa, jotta se saisi seuraajia. Eli ei saisi syntyä tällaista puolen vuoden hiljaisuutta. Sitä ennenkin blogimerkinnät harvenivat. Ei hyvä. Ei lainkaan hyvä. Mutta elämä ei toimi kuten some. Minun kuten monen muunkin taakkana on taipumus masennukseen. Kärsin…

Lue lisää

Museo Milavida. Torstaina 9.9. kävin Tampereella puhumassa Björk-kirjojeni 1920-luvusta Museo Milavidassa, jossa on ollut helmikuun lopusta saakka näyttely ”Paluu 1920-luvulle”. Näyttely on auki aina 13.3. 2022 asti. Nähtävänä on asuja ja asusteita, tavaroita ja kirjallista materiaalia sekä elokuvia 1920-luvun maailmasta. Esillä on kaunis ja turhamainen, hilpeä ja juhliva, urheileva ja aurinkoa ottava, tanssimista ja eläviä…

Lue lisää

Kuumat ja viileän sateiset kesät vuorottelivat Suomen yllä 1990-luvulla. Oikeastaan 90-luvun kesät ovat juuri sellaisia kuin 2010-luvunkin: säät vaihtelevat, ihmiset grillaavat, jalkapalloa pelataan. Silloin tällöin huomio kiinnittyy yhteen isoon (tai isohkoon) uutistapahtumaan.Lehdissä, myös näin 10. heinäkuuta, näkee paljon viitteitä kulloisestakin ajasta. 1990-luvun alussa kasarin nousukausi oli jo päättynyt ja lama oli joko alkamassa tai oltiin…

Lue lisää

The word utopia is well known today the world over. It has been used in multiple ways and, in a way, it has become a word used in day to day language. However, there is also a particular strain of discussion from the 16th and 17th century debates, which has given rise to the popularity…

Lue lisää