Miten yksilöt yhteisöineen kokivat covid-19-sairauden eli koronan? Piispa Teemu Laajasalon kokoama kirjava vastaajajoukko kuvaa mieleenpainuvia hetkiä ja tunneilmaston muutoksia koronan alkuvuosina 2020–2021. Laajasalo, Teemu (toim.) 2022. Uusi alku – Elämä kulkutaudin muuttamassa maailmassa. Kannen suunnittelu: Katja Kuittinen. Typografia ja taitto: Petri Kovács. Helsinki: Kirjapaja. 94 s. ISBN 9789523546226 pehmeäkantinen. Kirjoittajat ovat eri aloilta, joukossa esimerkiksi…

Lue lisää

Oma valinta antaa äänen seksipalveluiden ammattinaisille yhdessä Pro-tukipisteen sosiaalityöntekijän kanssa. Ahtiala, Päivi (toim.) 2022. Oma valinta: minä myyn seksiä. Kuvat: Julie Saltbacka. Kansi: Emmi Kyytsönen. Helsinki: Into. 249 s. ISBN 9789523519381 kovakantinen. Seksin ammattilaisten ja tukiorganisaation edustajan asetelma on kirjan kiinnostava lähtökohta. Naiset pohdiskelevat työn moraaliin, psykologiaan ja yhteiskuntasuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Joskus askarruttaa alan stigma,…

Lue lisää

Kun kirjoittavasta kotiapulaisesta – aikansa keittiöpiiasta – kehkeytyy arvostettu kirjailija, toistuu satu ruman ankanpoikasen matkasta uljaaksi joutseneksi. Salminen, Sally. 2022. Aikani Amerikassa. Suom. Laura Jänisniemi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos. 373 s. ISBN 9789523632431 kovakantinen. Ilmestynyt 6.5.2022. Ahvenanmaalainen Sally Salminen (1906-1976) matkasi vuonna 1930, siis liki vuosisata sitten Suomesta Yhdysvaltoihin, New Yorkiin töiden perässä. Kansakoulun käyneelle, kielitaidottomalle…

Lue lisää

Albrecht Dürer, Melankolia Blogini on ollut pitkään tauolla. Minulle on sanottu, että blogia pitäisi päivittää säännöllisesti, vähintään kerran viikossa, jotta se saisi seuraajia. Eli ei saisi syntyä tällaista puolen vuoden hiljaisuutta. Sitä ennenkin blogimerkinnät harvenivat. Ei hyvä. Ei lainkaan hyvä. Mutta elämä ei toimi kuten some. Minun kuten monen muunkin taakkana on taipumus masennukseen. Kärsin…

Lue lisää

Katsaus aluevaalien äänestämisestä.

Lue lisää

Kirja-arvio kuudesta perussuomalaisia käsittelevästä kirjasta.

Lue lisää

Lue lisää

Maailmanlaajuisen terveyskriisin jatkuessa valtiot ovat joutuneet tarjoamaan totutusta poikkeavia ratkaisuja vaalien järjestämiseen tai siirtämään niitä kokonaan. Koronapandemia on lisännyt tarvetta uudelleenarvioida äänestämisen helpottamiseen tähtääviä menetelmiä. Tämä puolestaan on nostanut ratkaistavaksi kysymyksen vaalikäytännöistä laajemminkin. Suurimmassa osassa koronapandemian aikana pidetyistä valtiollisista vaaleista äänestysaktiivisuus laski. Vaikka äänioikeutettujen äänestysaktiivisuus on eriytynyt myös normaalina aikana, tilanne on ollut aiempaa monimutkaisempi…

Lue lisää

Artikkelissa tarkastellaan kuntien luottamushenkilöiden kokemaa häirintää ja uhkailua: Millaista häirintää kuntien luottamushenkilöt kohtaavat ja millaisia vaikutuksia häirintäkokemuksilla on? Tutkimuksessa yhdistetään aineistoja aineistotriangulaation avulla. Aineistoina on käytetty haastatteluja ja kyselyä. Laadullisen, tätä tutkimusta varten kerätyn haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytetään narratiivisesti orientoitunutta sisällönanalyysia. Häirintäilmiötä kehystetään teoreettisesti poliittisen kulttuurin ja kompleksisen hallinnan tarkastelujen avulla. Tutkimus osoittaa, että luottamushenkilöt kohtaavat…

Lue lisää

Sosiaalisen median alustat ovat länsimaissa keskeisiä poliittisen viestinnän ja julkisuuden areenoita. Vaikka nopeiden mediaympäristössä tapahtuvien muutosten merkityksiä politiikalle on tutkittu paljon, tiedetään yhä vähän siitä, mikä merkitys dataistuneella tietoympäristöllä on poliitikkojen arjelle. Artikkelissa ilmiötä lähestytään kysymyksenä politiikan syvästä medioitumisesta. Syvän medioitumisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta uusien media- alustojen asemaa ja valtaa politiikassa voitaisiin paremmin ymmärtää.…

Lue lisää

Lue lisää

Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon.

Lue lisää

Pääkirjoitus 2/2022.

Lue lisää

Nostetaan aluksi kissa pöydälle: Vuennon kirja on erinomainen, yleistajuinen esitys koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta COVID-19-taudista. Vuento, Matti. 2022. Virus, joka pysäytti maailman. Koronapandemian syyt, seuraukset ja opetukset. Helsinki: Gaudeamus. 230 s. Kansi: Ville Karppanen. ISBN 9789523451766. Mehän tunnemme tarinan pääpiirteet jotenkin: vuonna 2019 tuli virus, tarttui ihmisiin, levisi herkästi, monet sairastuivat, jotkut kuolivat, määrättiin rajoituksia,…

Lue lisää

Museo Milavida. Torstaina 9.9. kävin Tampereella puhumassa Björk-kirjojeni 1920-luvusta Museo Milavidassa, jossa on ollut helmikuun lopusta saakka näyttely ”Paluu 1920-luvulle”. Näyttely on auki aina 13.3. 2022 asti. Nähtävänä on asuja ja asusteita, tavaroita ja kirjallista materiaalia sekä elokuvia 1920-luvun maailmasta. Esillä on kaunis ja turhamainen, hilpeä ja juhliva, urheileva ja aurinkoa ottava, tanssimista ja eläviä…

Lue lisää

Kesäkuussa ilmestynyt uusi Björk-romaani, järjestyksessä seitsemäs, sai enteellisen nimen Kalman kevät. Romaanin nimi viittaa kirjan tapahtumiin, mutta tämä kevät ja koko vuosikin muistetaan varmasti koronavirusepidemiasta, joka on tällä hetkellä surmannut yli 500 000 ihmistä maailmassa. Suomessa tilanne on pysynyt hyvin hallinnassa ja kuolleita on vain 329, eli vähemmän kuin kausi-influenssan iskiessä. Viruksiin eivät tehoa antibiootit,…

Lue lisää

Kuumat ja viileän sateiset kesät vuorottelivat Suomen yllä 1990-luvulla. Oikeastaan 90-luvun kesät ovat juuri sellaisia kuin 2010-luvunkin: säät vaihtelevat, ihmiset grillaavat, jalkapalloa pelataan. Silloin tällöin huomio kiinnittyy yhteen isoon (tai isohkoon) uutistapahtumaan.Lehdissä, myös näin 10. heinäkuuta, näkee paljon viitteitä kulloisestakin ajasta. 1990-luvun alussa kasarin nousukausi oli jo päättynyt ja lama oli joko alkamassa tai oltiin…

Lue lisää

The word utopia is well known today the world over. It has been used in multiple ways and, in a way, it has become a word used in day to day language. However, there is also a particular strain of discussion from the 16th and 17th century debates, which has given rise to the popularity…

Lue lisää