Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelujen avulla väitettä siitä, että neopatrimonialistinen ja autoritaarinen johtamiskulttuuri on eräs syy Venäjän suhteellisen vähäisiin innovaatioihin. Johtopäätös on, että johtamiskulttuuri on vain yksi osa-alue, joka hidastaa innovaatiokehitystä. Suurempi ongelma on venäläinen järjestelmä itsessään: valtio on vuodesta 2014 ollut yhä sisäänpäinkääntyneempi, ja mm. start-upeilla on kasvumahdollisuuksia Venäjällä ainoastaan silloin, kun niiden asiakaskunnan…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää