SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin, digitoituun kirjallisuuteen sekä arkistoaineistoihin ja julkaisuihin tehtyihin hakemistoihin. Yksi SukuHaussa käytettävissä olevista aineistokokonaisuuksista käsittelee sotilaita ja sotia. Sukututkija törmää tutkimuksissaan jossain vaiheessa melko varmasti sotilaisiin ja sotiin, joko omien esivanhempien kohdalla tai sukututkimuksen lähteissä. Seuran kotisivuille on koottu armeijaan, sotaväkeen ja puolustushallintoon liittyvistä arkistosta, asiakirjoista…

Lue lisää

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Tietokannan viime keväänä julkaistu uusi versio on täydennysvaiheessa ja valmistumisen jälkeen se korvaa HisKi-tietokannan yhteydessä olevan vanhan version.TietokantaTietoja Suomen seurakunnista -tietokannan kokoaminen aloitettiin Seuran edellisen toiminnanjohtajan Leif Metherin aloitteesta niin sanottuna Miniprojektina 1990-luvun lopulla. Tuolloin…

Lue lisää

Maailman digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen päivää World Digital Preservation Day (WDPD) vietetään aina marraskuun ensimmäisenä torstaina. Suomessa pitkäaikaissäilyttämisellä taataan esimerkiksi kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden, kuten Suomen Sukututkimusseuran, digitaalisten tietovarantojen säilyminen nyt ja tulevaisuudessa.  Pitkäaikaissäilytyksellä tarkoitetaan digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja tulevien vuosisatojen ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ajan myötä, mutta…

Lue lisää

Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä 12.5.1906 julkaistujen nimenmuutosten esipuhe, jossa seurakuntien kirkkoherranvirastoja pyydetään huomioimaan nimenmuutokset ja kirjaamaan ne kirkonkirjoihin. SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin, digitoituun kirjallisuuteen sekä arkistoaineistoihin ja julkaisuihin tehtyihin hakemistoihin. Yksi SukuHaussa käytettävissä olevista aineistokokonaisuuksista käsittelee nimiä ja nimenmuutoksia. Suomen sukunimistö on muotoutunut satojen vuosien aikana. Itä-Suomessa on käytetty periytyviä…

Lue lisää

Hakeminen hautakivitietokannasta tapahtuu SukuHaun etusivun hakulomakkeella ja rajaamalla haku pudotusvalikon kautta tietokantaan. Kuten kuvasta näkyy, tietokannasta löytyy esimerkiksi Zacharias Topeliuksen hautatiedot.Suomen Sukututkimusseuran hautakivitietokanta on kaikille avoin ja maksuton tietokanta, jossa kuvattuihin ja indeksoituihin hautamuistomerkkeihin voi tehdä hakuja esimerkiksi etu- ja sukunimellä. Hautamuistomerkkien tallentamisella on Seurassa 100-vuotinen historia ja nykyinen hautakivitietokanta täydentyy vapaaehtoisvoimin jatkuvasti. TietokantaEdelleen hautamuistomerkit…

Lue lisää

Merimies Johan Mikael Ahlqvistiä koskevan ilmoituksen lisäksi Suomalaisen Wirallisen Lehden vuoden 1907 lokakuun ensimmäisen päivän numerossa julkaistiin Mikkelin raastuvanoikeuden päätös merimies Johan Hopon eli Hedmanin kuolleeksi julistamisesta. SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin, digitoituun kirjallisuuteen sekä arkistoaineistoihin ja julkaisuihin tehtyihin hakemistoihin. Yksi SukuHaussa käytettävissä olevista aineistoista on kuolleiksi julistettujen hakemisto.Kuolleeksi julistamisella…

Lue lisää

Henkikirjahaku on Suomen Sukututkimusseuran verkkopalvelu, jossa voi tehdä hakuja indeksoitujen henkikirjojen sisältöihin esimerkiksi henkilöiden ja paikkojen nimillä. Henkikirjahausta on julkaistu uusi versio, joka toi mukanaan parannuksia tietokannan käyttöön. Palvelussa on tällä hetkellä haettavana noin 145 000 tietuetta usealta eri paikkakunnalta.  Henkikirjat haettaviksiSukututkimuksessa henkikirjat ovat erinomainen lähde esimerkiksi asuinpaikkojen selvittämiseen. Niiden käyttö lähteenä voi kuitenkin olla haastavaa,…

Lue lisää

SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin, digitoituun kirjallisuuteen sekä arkistoaineistoihin ja julkaisuihin tehtyihin hakemistoihin. Yksi SukuHaussa käytettävissä olevista aineistoista on Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot. Näiden lisäksi palvelusta löytyy runsaasti myös muita siirtolaisuuteen liittyviä aineistoja. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1883 hoitamaan höyrylaivaliikennettä Suomen ja Englannin välillä. Yhtiön alukset kuljettivat maataloustuotteiden…

Lue lisää

Suomen Sukututkimusseura julkisti viime kevätkaudella SukuTopoteekin, johon tallennetaan yksityisiä suku- ja henkilöhistoriallisia valokuvia. Palvelu on avoin kaikille ja se on yksi mahdollisuus varmistaa kuvien säilyminen myös tulevaisuudessa. Samalla se tarjoaa paikan myös kuvien tunnistamiselle ja löytämiselle. Paikka vanhoille kuvilleSukuTopoteekki on verkkopalvelu, johon tallennetaan ja jossa esitetään vanhoja yksityisiä valokuvia. Palvelu on avoin kaikille ja mukaan voivat…

Lue lisää

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa erilaisia verkkopalveluita, joita sukututkijat voivat hyödyntää ja käyttää apuvälineenä tehdessään omaa sukututkimustaan. Palveluista tunnetuimpia ovat HisKi ja SukuHaku. Kevätkauden 2023 aikana julkistettiin kolme uutta palvelua: Henkikirjahaku, Tietoja Suomen seurakunnista -tietokanta ja SukuTopoteekki. HisKiHisKi-tietokanta on yksi Seuran verkkopalveluista ja monelle sukututkijalle korvaamaton apuväline seurakuntien historiakirjojen eli kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden tutkimiseen. Tietokannan vaiheet…

Lue lisää

Kansallisarkiston asiakaspalveluun ja verkkopalveluihin kohdistunut kysely oli tänä vuonna avoinna kaksi viikkoa ja se toteutettiin sekä verkossa että paperiversiona toimipaikkojen tutkijasaleissa. Vastauksia saimme verkossa ennätysmäärän, 440 kappaletta. Paperikyselyitä palautui 24 kappaletta, joten seuraava kysely toteutetaan ainoastaan sähköisenä. Edellinen, yksinomaan sähköisenä toteutettu kysely vuonna 2017 tuotti 160 vastausta.Kuva: PixabayTutkijasalipalveluiden kokonaisarvosanaksi kyselyssä tuli 3,9/5. Tutkijasalipalvelun henkilökuntaan ja…

Lue lisää